Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là “Chi phí đi lại” không?

Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là “Chi phí đi lại” không?

Hỏi: Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là “Chi phí đi lại” không?

Trả lời:

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên khi xuất hóa đơn bên bạn phải thể hiện nội dung cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Nội dung chi phí đi lại, không phải là một nội dung nghiệp vụ kinh tế. Vì thế bạn cần chọn nội dung cho phù hợp như : Chi phí công tác, Chi phí đi đường…

Tiếp theo

Cách viết hóa đơn Gía trị gia tăng

Cách viết hóa đơn GTGT chính xác

Hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là chứng từ không thể thiếu của …