Home » Tin tức » Tọa đàm giải pháp phát triển Đại lý thuế ở Hà Nội

Tọa đàm giải pháp phát triển Đại lý thuế ở Hà Nội

Ngày 05/08/2014, Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chihs trong lĩnh vực thuế, hải quả trong đó chỉ đạo đẩy mạnh phát triển Đại lý thuế và Đại lý hải quan.

Cùng với đó, Bộ tài chinh ban hành Quyết định số 420/QĐ-BTC ngày 03/03/2014 đã phê duyệt Kế hoạch phát triển Đại lý thuế đến năm 2020. Để triển khai đánh giá tình hình hoạt động của Đại lý thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó để có kế hoạch phát triển hệ thống Đại lý thế và để ra đẩy mạnh sự phát triển của Đại lý thuế. Cục thuế Tp.Hà Nội tổ chức hội nghị: “Tọa đàm giải pháp triển Đại lý thuế ở Hà Nội

Kết quả sẽ ra sao? Có những điểm mới hay bước tiến gì về kế hoạch phát triển Đại lý thuế, Đại lý thuế Công Minh xin được cập nhật bạn đọc kịp thời nhất.

 

Tiếp theo

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2018

Gần đây nhất, Tổng cục thuế đã ban hành thông báo số 41/TB-HĐT ngày 12/06/2018 của …