Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 5)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Tồn quỹ tiền mặt nhiều thì chi phí lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý không?

ton-quy-tien-mat-nhieu-thi-chi-phi-lai-vay-co-duoc-tinh-vao-chi-phi-hop-ly-khong

Tồn quỹ tiền mặt nhiều thì chi phí lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý không? Rất nhiều doanh nghiệp có lượng tiền mặt nhiều nhưng doanh nghiệp vẫn phải đi vay để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì có được …

Xem thêm »

Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96

Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96

Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96. Về việc đính chính Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số  12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  Luật sửa đổi, bổ …

Xem thêm »

Công văn 5124/TCT-KK về xuất hóa đơn công trình xây dựng

cong-van-5124-tct-kk-ve-xuat-hoa-don-cong-trinh-xay-dung

Công văn 5124/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo về việc không xuất hóa đơn cho các công trình xây dựng đã hoàn thành . Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như …

Xem thêm »

Công văn 4997/TCT-CS về chi phí được trừ với các khoản chi hỗ trợ

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Công văn 4997/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về xác định chi phí được trừ với các khoản chi hỗ trợ khách hàng khoản chi mời khách hút thử thuốc của công ty Thuốc …

Xem thêm »

Công văn 4985/TCT-CS về chi phí lãi vay cho phần vốn góp thiếu

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Công văn 4985/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết và đồng ý với cách giải quyết của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về xác định cách tính chi phí lãi vay cho phần góp vốn còn thiếu có được xét …

Xem thêm »

Công văn 4904/TCT-CS về cách tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Công văn 4904/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn giữa các doanh nghiệp của Công ty cổ phần Huyndai Aluminum ViNa. Đại lý thuế Công Minh xin …

Xem thêm »

Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Các doanh nghiệp, công ty có vốn đầu từ nước ngoài sau một năm tài chính sẽ thường thực hiện chuyển lợi nhuận về nước công ty mẹ. Khi đó xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài như thế nào đối với các doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin trả …

Xem thêm »

Ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập

Trường hợp doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư nhưng kế thừa tài sản địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì có được hưởng ưu đãi …

Xem thêm »

Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có địa chỉ trên đăng ký kinh khác với địa chỉ nơi sử dụng điện cho địa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào để doanh nghiệp được khấu trừ cũng …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

huong-dan-lap-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-theo-qd-48

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo rất quan trọng và bắt buộc của doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính cuối năm. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »