Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 5)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Phụ cấp ăn ca tối đa là bao nhiêu cho năm 2017

Phụ cấp ăn ca tối đa là bao nhiêu cho năm 2017

Theo quy định hiện hành cho kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2016, phụ cấp ăn của người lao động tối qua không qua 680.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên khi Thông tư 26/2016/T-BLĐTBXH có hiệu lực, người sử dụng lao động có thể chi tối đa cho lao động là bao …

Xem thêm »

Chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng cơ bản

Chi phí lãi vay đối với các khoản lãi vay nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng cơ bản được doanh nghiệp thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh có được đưa vào chi phí tính thuế trong kỳ hay được xử lý như thế nào? Đại lý …

Xem thêm »

Chi phí thuê nhà làm văn phòng – Cách xử lý chi phí hợp lý

Với một lượng các doanh nghiệp khi thành lập để có được điều kiện khấu trừ theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC thì cần có một hợp đồng thuê nhà để làm văn phòng cho công ty. Vậy kế toán sẽ phải xử lý như thế nào để khoản …

Xem thêm »

Hàng cho biếu tặng có được khấu trừ thuế – Các quy định thuế

Hàng cho biếu tặng có được khấu trừ thuế

Hàng cho biếu tặng luôn là một phần được các doanh nghiệp thực hiện để đưa vào trong doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh được thuận lợi hơn. Vậy các chi phí liên quan đến hàng cho biếu tặng được doanh nghiệp xử lý …

Xem thêm »

Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba có được khấu trừ thuế GTGT

Nếu đơn vị có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc và thực hiện các hợp đồng mua bán với hóa đơn trên 20 triệu đồng những không có khả năng hoặc không được thanh toán thì phần chi phí đó có được tính và điều kiện thanh toán không …

Xem thêm »

Xử lý chi phí thuê nhà trên 100 triệu của cá nhân

Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Khi doanh nghiệp có trụ sở chính thuê lại của một cá nhân với số tiền trên 100 triệu thì sẽ hạch toán chi phí thuế này như thế nào? Doanh nghiệp có cần yêu cầu xuất hóa đơn cho hoạt động này không? Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Tiền phúc lợi cho người lao động của Doanh nghiệp

Tiền phúc lợi cho người lao động của Doanh nghiệp

Hằng năm, Doanh nghiệp thường có những khoản phúc lợi chi cho người lao động nhằm khuyến khích cũng như tạo thêm điều kiện hơn cho nhân viên. Vậy số tiền phúc lợi mà Doanh nghiệp chi ra một năm ở mức bao nhiêu thì hợp lý. Đại lý thuế …

Xem thêm »

Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Nếu doanh nghiệp có các khoản hỗ trợ thuê nhà ở nhà nhân viên thì khoản tiền này có được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty …

Xem thêm »

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài

Trường hợp Doanh nghiệp đã có phát sinh phần thuế Thu nhập doanh nghiệp tại nước ngoài và Doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế thì có được tính phần thuế đó tại Việt Nam hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Khai thuế thu nhập doanh nghiệp …

Xem thêm »

Điều kiện các chi phí tính thuế khi chưa phát sinh doanh thu

Chi phí lương hợp lý cho khoản lương chưa chi

Khi Doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu thực hiện kinh doanh một ngành nghề mới mà phát sinh các chi phí nhưng không phát sinh doanh thu. Vậy thì Các chi phí đó có được tính là chi phí hợp lý? Điều kiện các chi phí tính thuế khi …

Xem thêm »