Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 4)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Biên lai thu phí, lệ phí có bắt buộc phải chuyển khoản khi trên 20 triệu

Các tờ Biên lai, phí và lệ phí có thuộc trường hợp bắt buộc chuyển khoản nếu trên 20 triệu đồng giống như hóa đơn không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung này như sau: – Tại khoản 1 và 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày …

Xem thêm »

Đăng kiểm nhiều xe một lúc có giá trị hơn 20 triệu

Đăng kiểm nhiều xe một lúc có giá trị hơn 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau: Có một bạn kế toán hỏi như sau: Các xe tải …

Xem thêm »

Nộp Lệ phí trước bạ bằng tiền mặt có được đưa vào chi phí không

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Nộp Lệ phí trước bạ bằng tiền mặt có được đưa vào chi phí không? Nếu không được tính hạch toán như thế nào? Vào khoản nào trên báo cáo tài chính. Công ty nộp Lệ phí trước bạ xe ô tô vào kho …

Xem thêm »

Nộp thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng BDS ngoại tỉnh

Nộp thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng BDS ngoại tỉnh

Khi doanh nghiệp phát sinh các hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh…….. mang lại doanh thu thi các khoản doanh thu đó kê khai thuế GTGT như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn Nộp thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng …

Xem thêm »

Xử lý hàng biếu tặng cho khách hàng

Việc Doanh nghiệp sử dụng hàng hóa làm công cụ để khuyến khích việc bán hàng. Tuy nhiên, các hàng hóa biếu tặng cho khách hàng không mang lại doanh thu trực tiếp cho doanh nghiệp thì xuất hóa đơn cũng như hạch toán thuế như thế nào? Đại lý thuế …

Xem thêm »

Điều kiện chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN

Điều kiện chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN

Cung tương tự nhiều khoản chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, khoản chi phí lãi vay là một khoản chi phí khá phổ biến trong quá trình hoạt đông của doanh nghiệp. Vậy Điều kiện chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN là khi nào? Đại …

Xem thêm »

Chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn có được tính chi phí được trừ

Chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn có được tính chi phí được trừ

Chi phí lãi vay là khoản chi phí có thể được xem như là một loai chi phí được trừ của doanh nghiệp. Trường hợp, Doanh nghiệp có Chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn có được tính chi phí được trừ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ. Thuế nhà thầu là một vấn đề khó không chỉ với doanh nghiệp mà đối với cả cơ quan chức năng. Nhất là những trường hợp thuế nhà thầu còn liên quan tới thầu phụ là doanh nghiệp nước ngoài …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trên thực tế, có nhiều đơn vị, công ty lập các chi nhánh tại các địa phương khác với trụ sở chính để mở rộng cũng như nâng cao mô hình kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, về vấn đề thủ tục và kê khai thuế thì nhiều đơn …

Xem thêm »

Chi phí được trừ cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2015

Chi phí được trừ cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2015

Cùng với với việc xác định thu nhập tính thuế trong năm 2015 có một chút thay đổi, các đơn vị doanh nghiệp, người nộp thuế phải thực hiện điều chỉnh xác định lại một số khoản chi phí được trừ trong năm nay. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn …

Xem thêm »