Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN (page 5)

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015

Nhằm giúp những cá nhân hoặc đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ những đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015. Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015 1. Đối với tổ chức, cá nhân trả …

Xem thêm »

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Mức giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân trong năm 2016 có những quy định mới gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số quy định về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập các nhân năm 2016 Mức giảm trừ gia …

Xem thêm »

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015

Các đối tượng người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015 trong thời điểm Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 như sau Hướng dẫn hoàn thuế …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng trả thu nhập cho nhập cho người lao động, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thì phải nộp hồ sơ như thế nào? Đại lý thuế …

Xem thêm »

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu với cá nhân cư trú

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Nộp hồ sơ quyết toán thuế …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cá nhân cư trú

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ quyết toán thuế TNCN …

Xem thêm »

Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 người nộp thuế phải thực hiện tính thuế phần thuế TNCN mà phải nộp với cơ quan thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015 như sau: Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015 …

Xem thêm »

Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì

Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì? Mẫu biểu quyết toán thuế năm 2015 so với năm 2014 có sự thay đổi nào không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn? 1. Mẫu biểu quyết toán thuế TNDN cuối năm 2015 gồm …

Xem thêm »

Thông tư 195/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế Tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 195/2015/TT-BTC

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 195/2015/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt …

Xem thêm »

Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Nếu doanh nghiệp bạn chi trả lương cho người làm môi giới tại nước ngoài và thuộc đối tượng cá nhân không cư trú theo luật thuế TNCN thì Doanh nghiệp Việt Nam có phải khấu trừ thuế TNCN khi chi trả phần hoa hồng môi giới không? Đại lý …

Xem thêm »