Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN (page 5)

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu với cá nhân cư trú

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Nộp hồ sơ quyết toán thuế …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cá nhân cư trú

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ quyết toán thuế TNCN …

Xem thêm »

Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 người nộp thuế phải thực hiện tính thuế phần thuế TNCN mà phải nộp với cơ quan thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015 như sau: Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015 …

Xem thêm »

Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì

Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì? Mẫu biểu quyết toán thuế năm 2015 so với năm 2014 có sự thay đổi nào không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn? 1. Mẫu biểu quyết toán thuế TNDN cuối năm 2015 gồm …

Xem thêm »

Thông tư 195/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế Tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 195/2015/TT-BTC

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 195/2015/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt …

Xem thêm »

Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Nếu doanh nghiệp bạn chi trả lương cho người làm môi giới tại nước ngoài và thuộc đối tượng cá nhân không cư trú theo luật thuế TNCN thì Doanh nghiệp Việt Nam có phải khấu trừ thuế TNCN khi chi trả phần hoa hồng môi giới không? Đại lý …

Xem thêm »

Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ …

Xem thêm »

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Sau khi các nhân thực hiện nộp hồ sơ xin hoàn thuế cá nhân của mình tại bộ phần một cửa thì sau bao lâu, cơ quan thuế có câu trở lại cho các cá nhân. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế …

Xem thêm »

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì tùy theo những trường hợp vi phạm mà …

Xem thêm »

Các tình tiết tăng nặng khi xử phạt hành chính thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về các tình tiết tăng nặng khi xử phạt hành chính thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Những tình tiết tăng nặng này được quy định tại Điều 10 của Luật vi phạm …

Xem thêm »