Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN (page 5)

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Nếu doanh nghiệp có các khoản hỗ trợ thuê nhà ở nhà nhân viên thì khoản tiền này có được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty …

Xem thêm »

Kê khai sai mã số thuế cá nhân trên tờ khai 05/KK-TNCN

Kê khai sai mã số thuế cá nhân trên tờ khai 05/KK-TNCN

Kê khai sai mã số thuế cá nhân trên tờ khai 05/KK-TNCN có thể xảy ra đối với Doanh nghiệp thực hiện Quyết toán thuế TNCN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Kê khai sai mã số thuế cá nhân trên tờ khai 05/KK-TNCN. Kê khai sai mã số …

Xem thêm »

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ. Thuế nhà thầu là một vấn đề khó không chỉ với doanh nghiệp mà đối với cả cơ quan chức năng. Nhất là những trường hợp thuế nhà thầu còn liên quan tới thầu phụ là doanh nghiệp nước ngoài …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trên thực tế, có nhiều đơn vị, công ty lập các chi nhánh tại các địa phương khác với trụ sở chính để mở rộng cũng như nâng cao mô hình kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, về vấn đề thủ tục và kê khai thuế thì nhiều đơn …

Xem thêm »

Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Trong khi quyết toán thuế TNCN năm 2015, người nộp thuế được đăng ký các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. Tuy nhiên để thực hiện điều này thì người nộp thuế phải xác định hoặc xin cấp mã số thuế của người phụ thuộc. Vậy làm thế nào …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Để có thể quyết toán thuế TNCN năm 2015, người nộp thuế cần phải thực hiện hoàn thiện các hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Vậy những hồ sơ bao gồm các biểu mẫu gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp …

Xem thêm »

Các thu nhập không tính thuế TNCN khi quyết toán

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015

Trong khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế cần thực hiện và xác định được các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập nào không phải chịu thuế để có thể bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế tối đa nhất.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các thu …

Xem thêm »

Hướng dẫn kê khai phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN

Hướng dẫn kê khai phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN

Trong hồ sơ quyết toán thuế TNCN, Người nộp thuế phải thực hiện tờ khai 05/BK-TNCN. Trong đó, người nộp thuế phải thực hiện kê khai đầy đủ các thông tin cần thiết trên phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn kê khai phụ lục …

Xem thêm »

Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015 mới nhất

Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015 mới nhất

Để thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015, người lao động phải chuẩn bị các hồ sơ quyết toán thuế và nộp tại các đơn đơn vị quản lý thuế đối với người lao động. Vậy Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015 người lao động sẽ phải thực …

Xem thêm »

Các trường hợp giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN

Ngoài việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN, người lao động còn phải xác định các khoản giảm trừ gia cảnh của bản thân để bảo vệ lợi ích của cá nhân. Vậy trong những trường hợp nào thì người lao động được giảm giảm trừ và mức giảm …

Xem thêm »