Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN (page 5)

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Hướng dẫn kê khai phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN

Hướng dẫn kê khai phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN

Trong hồ sơ quyết toán thuế TNCN, Người nộp thuế phải thực hiện tờ khai 05/BK-TNCN. Trong đó, người nộp thuế phải thực hiện kê khai đầy đủ các thông tin cần thiết trên phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn kê khai phụ lục …

Xem thêm »

Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015 mới nhất

Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015 mới nhất

Để thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015, người lao động phải chuẩn bị các hồ sơ quyết toán thuế và nộp tại các đơn đơn vị quản lý thuế đối với người lao động. Vậy Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015 người lao động sẽ phải thực …

Xem thêm »

Các trường hợp giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN

Ngoài việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN, người lao động còn phải xác định các khoản giảm trừ gia cảnh của bản thân để bảo vệ lợi ích của cá nhân. Vậy trong những trường hợp nào thì người lao động được giảm giảm trừ và mức giảm …

Xem thêm »

Cách xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN

Cách xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN

Trong quá trình quyết toán thuế TNCN, các đối tượng quyết toán thuế phải xác định được mức thu nhập của mình phải chịu thuế theo quy định là bao nhiêu. Đây là chỉ tiêu kiên quyết để xác định số thuế khi người nộp thuế quyết toán. Đại lý …

Xem thêm »

Các hình thức quyết toán thuế TNCN năm 2015

Các hình thức quyết toán thuế TNCN năm 2015

Nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của các nhân. Tuy nhiên, trong từng trường hợp, các cá nhân có thể ủy quyền hoặc tự quyết toán thuế với cơ quan thuế theo các hình thức khác nhai. Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Các đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015

Các đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015

Thời điểm người nộp thuế sắp phải thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2015 là trước 31/03/2016, Vậy những đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015 gồm những đối tượng nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và hướng dẫn các đối tượng phải …

Xem thêm »

Quyết toán thuế TNCN 2015 với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Quyết toán thuế TNCN 2015 với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Bên cạnh việc Quyết toán thuế TNCN 2015 đối với tổ chức chi trả thu nhập, thì người lao động có các thu nhập từ tiền lương tiền công cũng phải quyết toán thuế với cơ quan thuế về các khoản thu nhập của bản thân. Đối với trường hợp …

Xem thêm »

Tiền lương tháng 13 có tính chi phí được trừ ?

Tiền lương tháng 13 có tính chi phí được trừ ?

Tại các doanh nghiệp, Tiền lương tháng 13 luôn là khoản thưởng đi kèm cho người lao động trong một năm. Nhưng khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản chi phí này có được đưa vào chi phí được trừ không? Đại lý thuế Công Minh xin giải …

Xem thêm »

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh mới nhất theo thông tư 92 và Công văn số 55058/CT-HTr của cục thuế Hà Nội trong đó hướng dẫn Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh …

Xem thêm »

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN)

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Để chuẩn bị có gia đoạn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN) sắp tới Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 mhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện được thuận lợi, dễ dàng …

Xem thêm »