Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN (page 4)

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Tiền lương tháng 13 có tính chi phí được trừ ?

Tiền lương tháng 13 có tính chi phí được trừ ?

Tại các doanh nghiệp, Tiền lương tháng 13 luôn là khoản thưởng đi kèm cho người lao động trong một năm. Nhưng khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản chi phí này có được đưa vào chi phí được trừ không? Đại lý thuế Công Minh xin giải …

Xem thêm »

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh mới nhất theo thông tư 92 và Công văn số 55058/CT-HTr của cục thuế Hà Nội trong đó hướng dẫn Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh …

Xem thêm »

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN)

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Để chuẩn bị có gia đoạn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN) sắp tới Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 mhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện được thuận lợi, dễ dàng …

Xem thêm »

Ủy quyền quyết toán thuế tncn năm 2015

Ủy quyền quyết toán thuế tncn năm 2015

Khi các cá nhân hoặc đơn vị thực hiện việc quết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thì việc ủy quyền quyết toán thuế tncn có những quy định gì mới. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Ủy quyền quyết toán thuế tncn năm 2015. Ủy quyền quyết …

Xem thêm »

Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015

Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015, những khoản giảm trừ gồm khoản trừ gia cảnh, giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện,.. Cụ thể như sau: Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn Các …

Xem thêm »

Điểm mới về thu nhập chịu thuế TNCN năm 2015

Điểm mới về thu nhập chịu thuế TNCN năm 2015

Trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015, có những điểm mới về thu nhập chịu thuế TNCN theo đó thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015. Cụ thể như sau: Điểm mới …

Xem thêm »

Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015

Nhằm giúp những cá nhân hoặc đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ những đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015. Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015 1. Đối với tổ chức, cá nhân trả …

Xem thêm »

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Mức giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân trong năm 2016 có những quy định mới gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số quy định về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập các nhân năm 2016 Mức giảm trừ gia …

Xem thêm »

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015

Các đối tượng người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015 trong thời điểm Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 như sau Hướng dẫn hoàn thuế …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng trả thu nhập cho nhập cho người lao động, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thì phải nộp hồ sơ như thế nào? Đại lý thuế …

Xem thêm »