Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN (page 20)

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động có tính thuế TNCN

Doanh nghiệp có rất nhiều khoản phụ cấp cho người lao động nhưng không phải khoản phụ cấp nào cũng tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy Phụ cấp trách nhiệm cho người lao động có tính thuế TNCN không? Đại lý thuế Công Minh chia …

Xem thêm »

Thủ tục hoàn thuế qua mạng, Hoàn thuế điện tử

Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn về thưc hiện gửi hồ sơ hoàn thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử theo Thông tư 110 năm 2015 của Bộ tài chính. Trong đó chi tiết hướng dẫn Thủ tục hoàn thuế qua mạng, Hoàn thuế điện tử như sau: 1.Lập và …

Xem thêm »

Gửi hồ sơ Hoàn thuế qua mạng từ Tháng 9 năm 2015

Hôm nay ngày 18 tháng 09 năm 2015, Chính phủ chỉ đạo Tổng cục thuế về việc Gửi hồ sơ Hoàn thuế qua mạng từ Tháng 9 năm 2015. Theo đó Tổng cục thuế triển khai thí điểm việc nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT qua mang (Theo hình …

Xem thêm »

Những vấn đề thắc mắc trong quyết toán

Câu hỏi: Công ty tôi đang quyết toán giai đoạn 2009 – 2013 có những vấn đề cần các chuyên gia giải đáp như: Thứ nhất lương phải trả công nhân viên năm 2010 khác quá nhiều với Quyết toán thuế TNCN (về số người, số tiền lương) thì phải làm …

Xem thêm »

Tỷ giá cho thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ

Ty gia cho thu nhap ca nhan bang ngoai te

Có nhiều cá nhân được cơ quan chi trả thu nhập bằng ngoại tệ. Việc chi trả thu nhập bằng ngoại tệ như vậy thì thu nhập của cá nhân được tính như thế nào? Thu nhập tính thuế được quy đổi theo tỷ giá nào? Quy định tỷ giá thu …

Xem thêm »

Công văn số 59661/CT-HTr xây dựng dữ liệu hộ kinh doanh

Công văn số 59661/CT-HTr xây dựng dữ liệu hộ kinh doanh trong đó có một số nội dung như sau: Ngày 15/6/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn thực hiện một số nội …

Xem thêm »

Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92

Chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92 trong đó có một số nội dung chi tiết như sau: I. ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ: 1. Đối tượng được đăng ký kinh doanh: Cá nhân kinh doanh, …

Xem thêm »

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Cá nhân cho thuê tài sản phải khai thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Cá nhân đó phải nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm nào? Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 8 quy định về việc khấu …

Xem thêm »

Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về những Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế, ban hành theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, thông tư này áp dụng với những ai và trong các trường hợp nào …. …

Xem thêm »

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý có bắt buộc phải nộp không?

Người lao động khi chi trả tiền lương cho người lao động thì phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Nếu người lao động không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp có phải nộp tờ khai thuế thu nhập …

Xem thêm »