Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN (page 20)

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: Hiệu lực và trách nhiệm thi …

Xem thêm »

Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Trong đó có một số nội dung chính sau: Khen thưởng và xử lý vi …

Xem thêm »

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế ban hành theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Những người dự thi nếu đạt kết quả đạt yêu cần thì sẽ được cấp chứng chỉ hành …

Xem thêm »

Miễn môn thi hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Miễn môn thi hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người dự thi các môn pháp luật về thuế hoặc kế toán, nếu đã có …

Xem thêm »

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó có những nội dung sau: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành …

Xem thêm »

Hồ sơ dự thi hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hồ sơ dự thi hành nghề dịch vụ đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó những người đăng ký thi hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì …

Xem thêm »

Điều kiện dự thi hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Điều kiện dự thi hành nghề đại lý thuế ban hành theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người muốn đăng ký dự thi đại lý thuế phải tuân thủ theo những điều kiện …

Xem thêm »

Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của đại lý thuế …

Xem thêm »

Trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp theo thông tư 117

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó tổng cục thuế và cục thuế các tỉnh, thành phố phải có những trách nhiệm gì  đối với việc …

Xem thêm »

Đối tượng chịu thuế trong hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân

Hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân cũng là một hoạt động có thể bị đánh thuế TNCN và thuế GTGT đối với cá nhân đó. Khi nào thì cá nhân đó phải nộp thuế và cách xác định đối tượng chịu thuế trong hoạt động cho thuê …

Xem thêm »