Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN (page 20)

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Tỷ giá cho thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ

Ty gia cho thu nhap ca nhan bang ngoai te

Có nhiều cá nhân được cơ quan chi trả thu nhập bằng ngoại tệ. Việc chi trả thu nhập bằng ngoại tệ như vậy thì thu nhập của cá nhân được tính như thế nào? Thu nhập tính thuế được quy đổi theo tỷ giá nào? Quy định tỷ giá thu …

Xem thêm »

Công văn số 59661/CT-HTr xây dựng dữ liệu hộ kinh doanh

Công văn số 59661/CT-HTr xây dựng dữ liệu hộ kinh doanh trong đó có một số nội dung như sau: Ngày 15/6/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn thực hiện một số nội …

Xem thêm »

Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92

Chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92 trong đó có một số nội dung chi tiết như sau: I. ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ: 1. Đối tượng được đăng ký kinh doanh: Cá nhân kinh doanh, …

Xem thêm »

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Cá nhân cho thuê tài sản phải khai thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Cá nhân đó phải nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm nào? Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 8 quy định về việc khấu …

Xem thêm »

Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về những Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế, ban hành theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, thông tư này áp dụng với những ai và trong các trường hợp nào …. …

Xem thêm »

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý có bắt buộc phải nộp không?

Người lao động khi chi trả tiền lương cho người lao động thì phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Nếu người lao động không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp có phải nộp tờ khai thuế thu nhập …

Xem thêm »

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN. Thông tư 92/2015/TT-BTC có nhiều sự thay đổi về biểu mẫu kê khai và quyết toán thuế đối với thuế thu nhập cá nhân. Vậy biểu mẫu kê khai thuế theo tháng và theo quý có sự thay đổi như thế nào? Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, …

Xem thêm »

Cách lập bảng kê kèm tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2015 mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN.

Cách lập bảng kê kèm tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2015 mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN. Bảng kê mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thay thế mẫu 05-2/BK-TNCN để khai quyết toán đối với những cá nhân tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần như những cá …

Xem thêm »

Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN

Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN.  Tờ khai Quyết toán thuế TNCN thay đổi thành mẫu 05/QTT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC do đó biểu mẫu phụ lục đi kèm tờ khai Quyết toán TNCN cũng có sự thay đổi. Doanh nghiệp khi chi trả thu nhập cho những cá nhân có hợp đồng lao động dưới …

Xem thêm »

Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN

Mẫu phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN.  Tờ khai Quyết toán thuế TNCN thay đổi thành mẫu 05/QTT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC do đó biểu mẫu phụ lục đi kèm tờ khai Quyết toán TNCN cũng có sự thay đổi. Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thì phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN để kê …

Xem thêm »