Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT (page 38)

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 06/GTGT Ban hành theo Thông tư  156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 06/GTGT, Mẫu số 06/GTGT theo thông tư

Xem thêm »

Khai nộp thuế đối với hoạt động sản xuất thủy điện

Theo thông tư 156, trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Đại lý thuế  Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn Khai nộp thuế đối với hoạt động sản xuất thủy điện Khai nộp thuế đối với …

Xem thêm »

Mẫu 04-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: (*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu …

Xem thêm »

Mẫu 05/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 05/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 05/GTGT, Mẫu số 05/GTGT theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 03/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 03/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số  03/GTGT, Mẫu số 03/GTGT theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 02/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: GTGT: giá trị gia tăng HHDV: hàng hoá dịch vụ Các bạn có thể download: Mẫu 02/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ …

Xem thêm »

Mẫu 01-7/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-7/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: Bảng kê này dùng cho tất cả các cơ sở kinh doanh có phát sinh doanh số bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy. …

Xem thêm »

Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01 -5/GTGT, Mẫu số 01 -5/GTGT ban hành …

Xem thêm »

Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: GTGT: giá trị gia tăng HHDV: hàng hoá dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh. Các bạn có thể download: Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: GTGT: giá trị gia tăng HHDV: hàng hoá dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh. Các bạn có thể download: Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành …

Xem thêm »