Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT (page 20)

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Xử phạt hành vi khai không đầy đủ trong hồ sơ thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về xử phạt hành vi khai không đầy đủ trong hồ sơ thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt vì hành vi khai …

Xem thêm »

Công văn 4009/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4009/TCT-CS trả lời ục thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT.Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4009/TCT-CS Kính gửi: …

Xem thêm »

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, với những hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế thì …

Xem thêm »

Công văn 4008/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4008/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4008/TCT-CS Tổng cục …

Xem thêm »

Công văn 4007/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4007/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4007/TCT-CS Kính …

Xem thêm »

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, tùy vào mức phạt mà có những hình thức xử phạt khác nhau, các …

Xem thêm »

Trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó những trường hợp không bị xử phạt được quy định tại Điều 11 của …

Xem thêm »

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại mới nhất [TCT]

Ngày 17 tháng 09 năm 2015 Tổng cục thuế ban hành công văn số 3809/TCT-DNL hướng dẫn việc Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại mới nhất trong đó Đại lý thuế Công Minh có một số điểm chi tiết như sau: Hạch toán đối với hàng khuyến mại …

Xem thêm »

Chi phí quảng cáo trên google, facebook có được tính vào chi phí

Trong hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp dùng hình thức quảng cáo trên mạng, hoặc quảng cáo trên mạng xã hôi, hoặc quảng cáo theo các hình thức của các mạng xã hội trong và ngoài nước như: Yahoo, Faceboook, Google… Những chi phí này thường không có hoá …

Xem thêm »

Hóa đơn không có dấu của người bán có hợp lệ hay không

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn nhận được một tờ hóa đơn từ phía khách hàng mà trên hóa đơn không có dấu của doanh nghiệp người bán thì hóa đơn đó có bị loại hay không? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề Hóa đơn không có dấu …

Xem thêm »