Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT (page 10)

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Trình tự và Thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và Thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 cụa Bộ tài chính ban hành. theo đó Trình tự và thủ tục được thực hiện như sau: …

Xem thêm »

Quy định về thuế suất thuế TNDN mới nhất năm 2016

Trong những năm gần đây, thuế suất thuế TNDN luôn có những thay đổi, theo lộ trình giảm thuế suất thuế TNDN tới mức 20% vào năm 2016. Trong thời gian qúa độ việc thực hiện giảm thuế suất phổ thông được thực hiện ở từng nhóm doanh nghiệp khác nhau. Doanh nghiệp bạn ở …

Xem thêm »

Chậm nộp mẫu 06-GTGT theo thông tư 156 thì phạt như thế nào?

Chậm nộp mẫu 06-GTGT theo thông tư 156 thì phạt như thế nào? Mẫu 06-GTGT được các doanh nghiệp đăng ký để được áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế. Nếu doanh nghiệp chậm nộp mẫu 06-GTGT thì bị phạt như thế nào? Những quy định về thuế đối với doanh …

Xem thêm »

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì tùy theo những trường hợp vi phạm mà …

Xem thêm »

Các tình tiết tăng nặng khi xử phạt hành chính thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về các tình tiết tăng nặng khi xử phạt hành chính thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Những tình tiết tăng nặng này được quy định tại Điều 10 của Luật vi phạm …

Xem thêm »

Các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về các tình tiết giảm nhẹ khi xử phạt hành chính thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 9 Luật xử lý …

Xem thêm »

Những Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về những nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó mọi cá nhân, tổ chức khi có hành vi vi phạm hành chính về …

Xem thêm »

Công văn 5538/TCT-CS về việc khấu trừ thuế GTGT

Công văn 5538/TCT-CS

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5538/TCT-CS ngày 23 tháng 12 năm 2015 trả lời cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ toàn văn Công văn 5538/TCT-CS như sau: Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp Trả …

Xem thêm »

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng cho DN

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đồng thời cũng có những quy định rõ về thủ tục kê khai, hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia một số hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiêp. Thuế gtgt theo …

Xem thêm »

Công văn 4455/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4455/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc sử dụng chứng từ thu phí chợ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công …

Xem thêm »