Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT (page 10)

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Công văn 5538/TCT-CS về việc khấu trừ thuế GTGT

Công văn 5538/TCT-CS

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5538/TCT-CS ngày 23 tháng 12 năm 2015 trả lời cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ toàn văn Công văn 5538/TCT-CS như sau: Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp Trả …

Xem thêm »

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng cho DN

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đồng thời cũng có những quy định rõ về thủ tục kê khai, hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia một số hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiêp. Thuế gtgt theo …

Xem thêm »

Công văn 4455/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4455/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc sử dụng chứng từ thu phí chợ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công …

Xem thêm »

Công văn 4442/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4442/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Nam Định về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc  hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4440/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4440/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc  hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Các doanh nghiệp thực hiện bán hàng online, bán hàng trực tuyến khi thực hiện bán hàng và xuất hóa đơn cho khách nhưng hàng hóa và hóa đơn bị trả lại. Trong trường hợp đó, doanh nhiệp xử lý Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại như …

Xem thêm »

Thuế GTGT của Tài sản cố định có được khấu trừ không?

Thuế GTGT của Tài sản cố định có được khấu trừ không?

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về việc khi mua Tài sản cố định thì thuế giá trị gia tăng của tài sản đó có được khấu trừ không? Đồng thời các chi phí liên quan đến sửa chữa có được khấu trừ không. Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn …

Xem thêm »

Công văn 4408/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4408/TCT-KK trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4403/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4403/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố cần Thơ. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT với mặt hàng tro trấu. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn …

Xem thêm »

Công văn 4402/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4402/TCT-CS trả lời Công TNHH MTV Dịch vụ thuỷ lợi Bình Phước về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »