Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT (page 10)

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Công văn 4907/TCT-CS về thuế GTGT với tiền bán nhà tái định cư

Công văn 4907/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế thành phố Hà Nội về xác định phần thuế giá trị gia tăng đối với tiền bán nhà ở tái định cư của Ban Quản lý các công trình nhà …

Xem thêm »

Công văn 4879/TCT-CS về thuế GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng

Công văn 4879/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Quintiles Việt Nam  về thuế suất thuế GTGT đổi với dịch vụ thử nghiêm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài,. Đại lý thuế Công Minh xin tóm …

Xem thêm »

Khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu

Trình tự và thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Nếu doanh nghiệp được đối tác nước ngoài tặng một chiếc ô tô thì phần thuế GTGT của ô tô do doanh nghiệp đóng tại thời điểm nhập khẩu có được khấu trừ hay không? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ vấn đề khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu …

Xem thêm »

Lập hóa đơn GTGT cho tiền hỗ trợ, tiền bồi thường khi nào

Lập hóa đơn GTGT

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp bán hàng nhận được những khoản tiền bồi thường, tiền thưởng hoặc tiền hỗ trợ từ những đơn vị và doanh nghiệp khác thì có phải lập hóa đơn không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung và cách xử lý …

Xem thêm »

Lập hóa đơn GTGT cho dịch vụ tư vấn thiết kế

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Đối với nhiều công ty thực hiện các dịch vụ về tư vấn thiết kế xây dựng, kiến trúc thì thời điểm xuất hóa đơn sẽ là khi nào.  Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Lập hóa đơn GTGT cho dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng như sau: …

Xem thêm »

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 của Bộ tài chính ngày 27 tháng 02 năm 2015 – Trình tự thực hiện: + Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị …

Xem thêm »

Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có địa chỉ trên đăng ký kinh khác với địa chỉ nơi sử dụng điện cho địa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào để doanh nghiệp được khấu trừ cũng …

Xem thêm »

Công văn 4640/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4640/TCT-CS gửi Công ty TNHH Thành An HD vấn đề chuyển đổi phương pháp tính thuế . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4640/TCT-CS …

Xem thêm »

Kê khai điều chỉnh thuế GTGT cho chuyển đổi PP tính thuế

Kê khai điều chỉnh thuế GTGT cho chuyển đổi PP tính thuế

Trong trường hợp, người bán thực hiện thay đổi phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp thì người mua sẽ thực hiện kê khai như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn và trả lời câu hỏi như sau Kê khai điều …

Xem thêm »

Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ …

Xem thêm »