Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 79)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Mẫu 17/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 17/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể downlod: Mẫu 17/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 17/TNCN, Mẫu số 17/TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 16-1/TB-MST, Mẫu số 16-1/TB-MST Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 16/ĐK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04 – 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 16/ĐK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 16/ĐK-TNCN, Mẫu số 16/ĐK-TNCN Ban hành …

Xem thêm »

Mẫu 14-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 14-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Kính gửi: Ông/ Bà ………………………………… Mã số thuế: ………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………….. Căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan, đơn vị……………………… …

Xem thêm »

Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính A – PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI I. Thông tin cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………….. 2. Mã số thuế: …

Xem thêm »

Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 13-1/BK-TNCN, Mẫu số 13-1/BK-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 13/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 13/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [04] Tên người nộp thuế:…………………………………….…………………………. [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….. [07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/thành phố: ……………………………………….. [09] Điện thoại:………………[10] Fax:………………………[11] Email: ……………….. [12] …

Xem thêm »

Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính   Kính gửi: Ông/ Bà/Tổ chức………. ………………………………… Mã số thuế: ………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………….. Căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan, …

Xem thêm »

Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP. [04] Tên người nộp thuế:……………..…………………………………………………… [05] Mã số thuế: [06] Địa …

Xem thêm »

Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính I. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN 1. Thửa đất số:……………………Tờ bản đồ số: …………………………………………….. Số nhà, đường phố………………………………………………………………………………….. Thôn, xóm…………………………………………………………………………………..…… Phường/xã:……………………………………………………………………………………………… Quận/huyện………………………………………………………………………………………… Tỉnh/ thành phố………………………………………………………………………………………. 2. …

Xem thêm »