Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 79)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Mẫu 11/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 11/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính A – PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG [01] Họ và tên: …………………………………………………………………………………. [02] Mã …

Xem thêm »

Mẫu 09-4/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 09-4/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 09-4/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 09-4/PL-TNCN, Mẫu số 09-4/PL-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 09-3/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 09-3/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [02] Tên người nộp thuế:…………….…………………………………………………………….. [04] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………… [05] Mã số thuế: [06] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng):..…………………………………………………………… …

Xem thêm »

Mẫu 09-2/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 09-2/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu 09-2/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 09-2/PL-TNCN, Mẫu số 09-2/PL-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 09-1/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 09-1/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu 09-1/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây   Từ khóa: Mẫu số 09-1/PL-TNCN, Mẫu số 09-1/PL-TNCN Ban hành kèm theo …

Xem thêm »

Mẫu 09/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 09/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 09/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 09/KK-TNCN, Mẫu số 09/KK-TNCN Ban hành theo kèm theo …

Xem thêm »

Mẫu 08B/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 08B/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 08B/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 08B/KK-TNCN, Mẫu số 08B/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 08/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 08/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 08/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 08/KK-TNCN, Mẫu số 08/KK-TNCN Ban hành theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 07/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 07/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể đọc tiếp: Mẫu 07/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 07/KK-TNCN, Mẫu số 07/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 06-1/BK-TNCN, Mẫu số 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư

Xem thêm »