Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 5)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng theo Thông tư 99 năm 2016

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Để người nộp thuế có thể thưc hiên việc nộp và hoàn thuế GTGT được thuận lợi, Người nộp thuế cần chuẩn bị chính xác nội dung hồ sơ thuế để nộp cho cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng theo …

Xem thêm »

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong hoàn thuế GTGT

Khi người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ để xin hoàn thuế GTGT, Cơ quan thuế sẽ phải thực hiện những công việc gì và trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thế nào để có thể giải quyết cho người nộp thuế.  Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Trường hợp áp dụng quản lý rủi ro thuế của cơ quan thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Trong một số trường hợp cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế nếu phát hiện ra rủi ro thuế trong doanh nghiệp. Vậy khi nào thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế?  Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Cách áp dụng nghiệp vụ hải quan trong quản lý rủi ro thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Trong quá trình thực hiện việc hoàn thuế cho Doanh nghiệp, nếu cơ quan thuế phát hiện trong quá trình hoàn thuế chứa nhiều rủi ro thì sẽ áp dụng các biện pháp. Một trong các biện pháp đó là nghiệp vụ hải quan. Đại lý thuế Công Minh xin …

Xem thêm »

Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất 2016

Từ ngày 01/07/2016 khi luật sửa đổi số 106/2016/QH13 có hiệu lực, mức phạt chậm nộp thuế đã thay đổi từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày. Vậy đối với các Doanh nghiệp khi khi thực hiện nộp chậm tiền thuế thì thực hiện nộp phat như thế nào? Đại lý thuế …

Xem thêm »

Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm vốn

Các hoạt động doanh nghiệp khi thực hiện  chuyển nhượng tài sản mà làm tăng giảm vốn thì có phải thực hiện xuất hóa đơn hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ  Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm. Hoạt động chuyển nhượng tài sản …

Xem thêm »

Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp

Xử lý mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ - Và mức phạt

Khi Doanh nghiệp mua hàng nhưng để mất liên 2 và đã thực hiện kê khai thuế thì xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp. Xử lý mất liên 2 hoá đơn …

Xem thêm »

Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

Trường hợp các hộ Kinh doanh muốn xuất hóa đơn hoặc được mua hóa đơn từ phía cơ quan thuế thì cần những điều kiện gì. Các hộ kinh doanh đó cần tuân theo những quy định nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy định bán hóa đơn cho …

Xem thêm »

Xuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèm

Xuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèmXuất hóa đơn cho dịch vụ lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèm

Các công ty chuyên hoạt động về lĩnh vực lắp đặt viễn thông và dịch vụ đi kèm như tư vấn, thiết kế, hỗ trợ thì thời điểm hoàn thành ghi nhận doanh thu được tính vào lúc nào?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Xuất hóa đơn cho dịch …

Xem thêm »

Điều chuyển tài sản cho chi nhánh hạch toán độc lập

Điều chuyển tài sản cho chi nhánh hạch toán độc lập

Trường hợp công ty mẹ mua Tài sản nhưng lại chuyển giao các công ty con, chi nhánh sử dụng cho hoạt động thì Kế toán cần phải ghi nhận như thế nào. Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập thì có điểm gì khác …

Xem thêm »