Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 4)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Cách xác định tỷ giá hối đoái để hạch toán cho doanh nghiệp

Cách xác định tỷ giá hối đoái để hạch toán cho doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp phát sinh các khoản thu tiền hoặc có tài khoản tiền tệ của doanh nghiệp, khi thực hiện giao dịch sẽ thực hiện theo tỷ giá nào? Đồng thời đánh giá lại giá trị của doanh nghiệp các khoản có gốc ngoại tệ thì phần giá …

Xem thêm »

Hàng cho biếu tặng có được khấu trừ thuế – Các quy định thuế

Hàng cho biếu tặng có được khấu trừ thuế

Hàng cho biếu tặng luôn là một phần được các doanh nghiệp thực hiện để đưa vào trong doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh được thuận lợi hơn. Vậy các chi phí liên quan đến hàng cho biếu tặng được doanh nghiệp xử lý …

Xem thêm »

Quy định lập bảng kê kèm theo hoá đơn GTGT

Quy định lập bảng kê kèm theo hoá đơn GTGT

Đối với các doanh nghiệp khi thực hiện bán hàng nhưng lượng hàng hóa trên hóa đơn nhiều hơn số dòng trên hóa đơn thì kế toán sẽ phải thực hiện xuát hóa đơn cho khách hàng như thế nào? Trường hợp ngược lại, khi mua hàng thì hóa đơn …

Xem thêm »

Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT đối với người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. Nhằm phục vụ cho các đối tượng, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại nội dung Thông …

Xem thêm »

Phương thức hoàn tiền thuế GTGT cho người nộp thuế

Phương thức hoàn tiền thuế GTGT cho người nộp thuế

Sau khi Cơ quan thuế đồng ý hoàn thuế cho người nộp thuế và có công văn chấp nhận số thuế được hoàn, Số thuế GTGT được hoàn sẽ được chuyển cho người nôp thuế như thế nào?   Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phương thức hoàn tiền thuế GTGT cho người …

Xem thêm »

Thời hạn giải quyết hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế

Sau khi nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT, sau bao lâu người nộp thuế nhận được phản hồi từ cơ quan thuế cho các công việc tiếp theo. Thời gian tối đa cơ quan thuế phải trả lời người nộp thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn giải quyết hoàn …

Xem thêm »

Các khoản thuế được bù trừ thuế GTGT được hoàn

Các khoản thuế được bù trừ thuế GTGT được hoàn

Khi Doanh nghiệp thực hiện đề nghị hoàn thuế GTGT nhưng phát hiện doanh nghiệp vẫn còn đang nợ thuế ở những khoản mục khác. Vậy người nộp thuế có được bù trừ thuế không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Các khoản thuế được bù trừ thuế GTGT được hoàn. Các …

Xem thêm »

Cách tính số thuế GTGT được hoàn cho người nộp thuế

Trước khi lập hồ sơ hoàn thuế, người nộp thuế cần phải thực hiện xác định số thuế được hoàn để làm đơn đề nghị với cơ quan thuế. Cách xác định số thuế như thế nào để đươc chính xác nhất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách tính …

Xem thêm »

Phân loại hồ sơ hòan thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Đối với hình thức hoàn thuế, người nộp thuế sẽ phải phân biết được các loại hồ sơ hoàn thuế để có thể thực hiên một cách chính xác nhất khi hoàn thuế GTGT.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phân loại hồ sơ hòan thuế giá trị gia tăng của người …

Xem thêm »

Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, Người nộp thuế cần thực hiện nộp cho cơ quan thuế quản lý đơn vi. Vậy Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế …

Xem thêm »