Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 4)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Phân loại hồ sơ hòan thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Đối với hình thức hoàn thuế, người nộp thuế sẽ phải phân biết được các loại hồ sơ hoàn thuế để có thể thực hiên một cách chính xác nhất khi hoàn thuế GTGT.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phân loại hồ sơ hòan thuế giá trị gia tăng của người …

Xem thêm »

Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, Người nộp thuế cần thực hiện nộp cho cơ quan thuế quản lý đơn vi. Vậy Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế …

Xem thêm »

Hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng theo Thông tư 99 năm 2016

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Để người nộp thuế có thể thưc hiên việc nộp và hoàn thuế GTGT được thuận lợi, Người nộp thuế cần chuẩn bị chính xác nội dung hồ sơ thuế để nộp cho cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng theo …

Xem thêm »

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong hoàn thuế GTGT

trach nhiem

Khi người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ để xin hoàn thuế GTGT, Cơ quan thuế sẽ phải thực hiện những công việc gì và trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thế nào để có thể giải quyết cho người nộp thuế.  Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Trường hợp áp dụng quản lý rủi ro thuế của cơ quan thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Trong một số trường hợp cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế nếu phát hiện ra rủi ro thuế trong doanh nghiệp. Vậy khi nào thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế?  Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Cách áp dụng nghiệp vụ hải quan trong quản lý rủi ro thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Trong quá trình thực hiện việc hoàn thuế cho Doanh nghiệp, nếu cơ quan thuế phát hiện trong quá trình hoàn thuế chứa nhiều rủi ro thì sẽ áp dụng các biện pháp. Một trong các biện pháp đó là nghiệp vụ hải quan. Đại lý thuế Công Minh xin …

Xem thêm »

Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất 2016

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2016

Từ ngày 01/07/2016 khi luật sửa đổi số 106/2016/QH13 có hiệu lực, mức phạt chậm nộp thuế đã thay đổi từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày. Vậy đối với các Doanh nghiệp khi khi thực hiện nộp chậm tiền thuế thì thực hiện nộp phat như thế nào? Đại lý thuế …

Xem thêm »

Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm vốn

tra-lai-tai-san-sau-khi-da-ghi-tang-tscd-va-trich-khau-hao

Các hoạt động doanh nghiệp khi thực hiện  chuyển nhượng tài sản mà làm tăng giảm vốn thì có phải thực hiện xuất hóa đơn hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ  Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm. Hoạt động chuyển nhượng tài sản …

Xem thêm »

Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp

Xử lý mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ - Và mức phạt

Khi Doanh nghiệp mua hàng nhưng để mất liên 2 và đã thực hiện kê khai thuế thì xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp. Xử lý mất liên 2 hoá đơn …

Xem thêm »

Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

Trường hợp các hộ Kinh doanh muốn xuất hóa đơn hoặc được mua hóa đơn từ phía cơ quan thuế thì cần những điều kiện gì. Các hộ kinh doanh đó cần tuân theo những quy định nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy định bán hóa đơn cho …

Xem thêm »