Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 30)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú

huong-dan-quyet-toan-thue-doi-voi-ca-nhan-khong-cu-tru

Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú. Cá nhân không cư trú là cá nhân không thỏa mãn điều kiện cá nhân cư trú theo quy định của pháp luật về thuế TNCN. Những cá nhân không cư trú khi khấu trừ thuế TNCN sẽ …

Xem thêm »

Công văn 4113/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 06 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4113/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4113/TCT-KK BỘ TÀI …

Xem thêm »

Công văn 4101/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 06 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4101/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về vấn đề thuế GTGT.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung 4101/TCT-CS BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG …

Xem thêm »

Công văn 4092/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4092/TCT-DNL trả lời Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cục thuế Thành phố Hà Nội về vấn đề kê khai, khấu trừ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »

Quy định về khấu trừ thuế thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2015

Quy định về khấu trừ thuế thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Quy định về khấu trừ thuế thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định 108 ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ. Theo đó có một số nội dung chính sau: …. Khấu trừ thuế thuế …

Xem thêm »

Quy định về hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2015

Quy định về hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Quy định về hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định 108 ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ. Theo đó, việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định …

Xem thêm »

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2015

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Nghị định 108 ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo Biểu thuế tiêu thụ đặc …

Xem thêm »

Cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Nghị định 108 ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ. Theo đó có một số nội dung chính như sau: Giá tính thuế …

Xem thêm »

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Nghị định 108 ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ. Theo đó, những đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện …

Xem thêm »

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Nghị định 108 ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ. Những đối tượng không phải chịu thuế được quy định trong những điều của …

Xem thêm »