Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 30)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh

Thủ tục quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vì một lý do nào đó phải chuyển địa điểm kinh doanh. Vậy doanh nghiệp có phải Quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh không? Thủ tục …

Xem thêm »

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ hai nơi?

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ hai nơi? Cá nhân khi có thu nhập tại hai nơi thì có được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế không? Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân phải lập theo mẫu nào và nơi nộp hồ …

Xem thêm »

Toolview – Ứng dụng xem hóa đơn xác thực

Toolview - Ứng dụng xem hóa đơn xác thực

Tổng cục thuế cho ra mắt Ứng dụng xem hóa đơn Toolview (InvoiceViewer v1.5.14 ), Ứng dụng Toolview mới nhất cho phép người nộp thuế có thể sử dụng để xem hóa đơn điện tử có mã xác thực (Hay còn gọi lại hóa đơn xác thực ) Mời các bạn xem …

Xem thêm »

Các trường hợp không quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp không quyết toán thuế TNCN. Thuế TNCN là loại thuế quyết toán theo năm, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân trong tháng có phát sinh thuế TNCN. Cá nhân đó cuối năm phải có trách nhiệm quyết toán thuế hoặc ủy quyền …

Xem thêm »

Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm

Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm. Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thì cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và kiểm tra lại việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp. Vậy sau bao nhiêu lâu thì …

Xem thêm »

Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại hoặc từ doanh nghiệp tư nhân nên công ty TNHH thì có phải làm quyết toán thuế không? Thời …

Xem thêm »

Công văn 4148/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 07 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4148/TCT-QLN trả lời Công ty cô phân Sông Đà Thăng Long về vấn đề vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4146/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 07 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4146/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến về vấn đề vướng mắc về về việc xuất hoá đơn của Chi nhánh sau khi giải thế. Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú

Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú. Cá nhân không cư trú là cá nhân không thỏa mãn điều kiện cá nhân cư trú theo quy định của pháp luật về thuế TNCN. Những cá nhân không cư trú khi khấu trừ thuế TNCN sẽ …

Xem thêm »

Công văn 4113/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 06 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4113/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4113/TCT-KK BỘ TÀI …

Xem thêm »