Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 30)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Địa điểm cá nhân quyết toán thuế TNCN ở đâu?

Địa điểm cá nhân quyết toán thuế TNCN ở đâu? Cá nhân có nhiều khoản thu nhập thì phải tự đi quyết toán thuế TNCN. Vậy cá nhân khi đi quyết toán thuế thì sẽ quyết toán thuế TNCN ở đâu? Địa điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế, hồ …

Xem thêm »

Công văn 4229/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 13 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4229/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu dự kiến sử dụng trong năm

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì việc đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm hoặc Mua tem rượu cần có những thủ tục hành chính gì? Đại lý …

Xem thêm »

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính. Theo đó có …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí. Theo đó, kể từ lần phát hành Biên lai thu phí, lệ phí lần thứ hai trở đi, nếu không thay đổi mẫu Biên lai thu phí, …

Xem thêm »

Thủ tục về Thông báo thay đổi hình thức và nội dung của biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về Thông báo thay đổi hình thức và nội dung của biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của …

Xem thêm »

Công văn 4212/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4212/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền …

Xem thêm »

Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí, có những thủ tục gì. Đại lý thuế Công …

Xem thêm »

Công văn 4272/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4272/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »