Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 10)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Hướng dẫn khai thuế cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Trường hợp, doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại ngoại tỉnh với chức năng sản xuất, ko tạo ra doanh thu và hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh có phải đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT cho chi nhánh …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trên thực tế, có nhiều đơn vị, công ty lập các chi nhánh tại các địa phương khác với trụ sở chính để mở rộng cũng như nâng cao mô hình kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, về vấn đề thủ tục và kê khai thuế thì nhiều đơn …

Xem thêm »

Luật 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế GTGT, Thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế

Ngày 06 tháng 4 năm 2016 Quốc hội vừa thông qua Luật 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế GTGT, Thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ điểm mới luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế chi tiết như sau: Điều …

Xem thêm »

Nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng được không?

Nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng được không? Làm sai báo cáo tài chính thì xử lý thế nào? Có được nộp lại báo cáo tài chính làm sai của các năm trước? Có được kê khai bổ sung báo cáo tài chính làm sai? Đại lý …

Xem thêm »

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2016 – 0,03 %

Quốc hồi vừa qua thông qua và thống nhất sưa đổi Luật quản lý thuế với một số nội dung đáng chú ý Giảm Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2016 từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 từ 0,05 % giảm xuống còm 0,03 % ngày… Trên …

Xem thêm »

HTKK 3.3.7 mới nhất Cập nhật Full TT 200/2014/TT-BTC

HTKK 3.3.7 Mới nhất hiện nay

HTKK 3.3.7 mới nhất Cập nhật Full TT 200/2014/TT-BTC, ngày 16 tháng 03 năm 2016 Tổng cục thuế ban hành Phần mềm HTKK  3.3.7 mới nhất (Phiên bản HTKK mới nhất) nhằm đáp ứng nhu cầu quyết toán thuế TNDN và Quyết toán thuế TNCN năm 2015; Tổng cục thuế …

Xem thêm »

Tiền lương tháng 13 có tính chi phí được trừ ?

Tiền lương tháng 13 có tính chi phí được trừ ?

Tại các doanh nghiệp, Tiền lương tháng 13 luôn là khoản thưởng đi kèm cho người lao động trong một năm. Nhưng khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản chi phí này có được đưa vào chi phí được trừ không? Đại lý thuế Công Minh xin giải …

Xem thêm »

Công văn 435/TCT-CS ban hàng ngày 28 tháng 01 năm 2016

Ngày 28 tháng 01 năm 2016 Tổng cục Thuế ban hành văn Công văn mới về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Công văn 435/TCT-CS. Dưới đây là nội dung công văn. Công văn 435/TCT-CS Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75411/CT-HTr ngày 27/11/2015 …

Xem thêm »

Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn người mua, tra cứu, kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất. Các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa. dịch vụ (người mua) mỗi khi nhặn được hóa đơn điện tử có …

Xem thêm »

Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Đối với các cơ quan Bảo hiểm các cấp thực hiện quá trình thu và quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì thực hiên hàng năm thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »