Home » Tin tức » Thuế (page 5)

Thuế

Bài viết thuế

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ khi nào?

thanh-toan-qua-ngan-hang

Một trong những điều kiện kiên quyết của khấu thuế GTGT đầu vào là phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy những Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ khi nào? Doanh nghiệp phải thực hiện …

Xem thêm »

Thông tư 173 năm 2016 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi một số điểm tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong điều kiện khấu trừ thuế GTGT …

Xem thêm »

Nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn có bị phạt?

Nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn có bị phạt?

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai nhầm hóa đơn GTGT trong phần xóa bỏ thì có được điều chỉnh bổ sung lại. Và khi nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn, Doanh nghiệp có bị phạt hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nộp lại báo cáo …

Xem thêm »

Chi phí xăng xe hợp lý trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn có bị phạt?

Chi phí xăng xe đối với các doanh nghiệp không kinh doanh trong lĩnh vực vận tải luôn được kế toán đưa vào phần chí quản lý hoặc chi phí bán hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp như vậy, mức chi phí xăng xe như …

Xem thêm »

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý

Trên thực tế, mức lương đóng bảo hiểm và mức lương người lao động được hưởng thường có sự khác nhau trong khi doanh nghiệp trích bảo hiểm cho người lao động. Vậy các khoản chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý hay kế …

Xem thêm »

Các khoản chi phí bị khống chế định mức thường gặp

Các khoản chi phí bị khống chế định mức thường gặp

Trong quyết toán thuế TNDN, không phải các loại chi phí cứ có đầy đủ hóa đơn chứng từ là được tính chi phí thuế TNDN. Có một số khoản chi phí mà kế toán cần hết sức lưu ý khi quyết toán thuế để tránh việc bị loại các …

Xem thêm »

Các khoản công tác phí được tính thuế TNDN tối đa là bao nhiêu

Các khoản công tác phí được tính thuế TNDN tối đa là bao nhiêu

Theo quy định về luật thuế TNDN, các khoản công tác phí được doanh nghiệp chi cho người lao động trong quá trình làm việc và công tác sẽ được khống chế ở mức độ bao nhiêu? Và kế toán cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để có …

Xem thêm »

Mua hàng không có hóa đơn có được tính chi phí hợp lý

Mua hàng không có hóa đơn có được tính chi phí hợp lý

Hóa đơn được xem như là mẫu chứng từ quan trọng nhất và cũng được xem như là giấy tờ chứng minh cho việc mua hàng hóa. Tuy nhiên không phải lúc nào mà doanh nghiệp mua hàng cũng có thể lấy được hóa đơn. Vậy trong những trường hợp …

Xem thêm »

Phụ cấp ăn ca tối đa là bao nhiêu cho năm 2017

Phụ cấp ăn ca tối đa là bao nhiêu cho năm 2017

Theo quy định hiện hành cho kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2016, phụ cấp ăn của người lao động tối qua không qua 680.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên khi Thông tư 26/2016/T-BLĐTBXH có hiệu lực, người sử dụng lao động có thể chi tối đa cho lao động là bao …

Xem thêm »

Các khoản phúc lợi trong công ty cần chứng từ gi?

Các khoản phúc lợi trong công ty cần chứng từ gi?

Các khoản chi phúc lợi cho nhân viên theo thông tư 96 năm 2015 được tính vào chi phí thu nhập doanh nghiệp khi khoản chi không quá 1 tháng lương bình quân của doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các tập hợp chứng từ cho doanh nghiệp …

Xem thêm »