Home » Tin tức » Thuế (page 30)

Thuế

Bài viết thuế

Công văn 4879/TCT-CS về thuế GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng

Công văn 4879/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Quintiles Việt Nam  về thuế suất thuế GTGT đổi với dịch vụ thử nghiêm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài,. Đại lý thuế Công Minh xin tóm …

Xem thêm »

Những điểm cần chú ý khi làm dấu doanh nghiệp

Những điểm cần chú ý khi làm dấu doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì doanh nghiệp được có quyền quyết định số lượng hình thức, mẫu dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi làm mẫu dấu của doanh nghiệp cần phải chú ý những …

Xem thêm »

Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Các doanh nghiệp, công ty có vốn đầu từ nước ngoài sau một năm tài chính sẽ thường thực hiện chuyển lợi nhuận về nước công ty mẹ. Khi đó xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài như thế nào đối với các doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin trả …

Xem thêm »

Khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu tặng nhập khẩu

Trình tự và thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Nếu doanh nghiệp được đối tác nước ngoài tặng một chiếc ô tô thì phần thuế GTGT của ô tô do doanh nghiệp đóng tại thời điểm nhập khẩu có được khấu trừ hay không? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ vấn đề khấu trừ thuế GTGT cho quà biếu …

Xem thêm »

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa gia công

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa gia công

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC đối với các đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt là hàng hóa sản xuất chịu thuế như: hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, hàng gia công, hàng hóa hơp tác sản xuất, Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối được xác định như thế …

Xem thêm »

Những quy định về con dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Những quy định về con dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014. Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều thay đổi so với Luật doanh nghiệp năm 2005. Vậy có sự thay đổi nào về con dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 và luật doanh nghiệp 2005 không? …

Xem thêm »

Lập hóa đơn GTGT cho tiền hỗ trợ, tiền bồi thường khi nào

Lập hóa đơn GTGT

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp bán hàng nhận được những khoản tiền bồi thường, tiền thưởng hoặc tiền hỗ trợ từ những đơn vị và doanh nghiệp khác thì có phải lập hóa đơn không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung và cách xử lý …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ gián tiếp theo Thông tư 200

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ gián tiếp theo Thông tư 200 ( Phương pháp gián tiếp). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong các bảo cáo bắt buộc của doanh nghiệp khi nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 200. Cách lập báo cáo lưu …

Xem thêm »

Ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập

Trường hợp doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư nhưng kế thừa tài sản địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì có được hưởng ưu đãi …

Xem thêm »

Khái niệm Hóa đơn xác thực là gì

Khái niệm Hóa đơn xác thực là gì

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (hóa đơn xác thực) là gì? Hay còn gọi Hóa đơn xác thực là gì? Đại lý thuế Công Minh xin giải đáp như sau: Căn cứ vào Điều 3, Quyết …

Xem thêm »