Home » Tin tức » Thuế (page 30)

Thuế

Bài viết thuế

Tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn cần phải điều kiện

Tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn cần phải điều kiện

Một số câu hỏi các doanh nghiệp liên hệ qua Tư vấn thuế miến phí của Đại lý thuế Công Minh về Hóa đơn điện tử có mã xác thực như: Tham gia hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn cần phải điều kiện gì? Doanh nghiệp muốn tham gia …

Xem thêm »

Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất trong đó người nộp thuế thực hiện theo các bước như sau: Sau đây hướng dẫn phát hành hóa đơn đơn điện tử có mã xác …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo quyết định 48

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo quyết định 48. Quyết định 48/2006/QĐ-BTC áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực. Việc lập báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC có điểm gì khác so với báo cáo …

Xem thêm »

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Mức giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân trong năm 2016 có những quy định mới gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số quy định về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập các nhân năm 2016 Mức giảm trừ gia …

Xem thêm »

Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử khi thường xuyên mất kết nối Internet

Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử khi thường xuyên mất kết nối Internet

Doanh nghiệp không thường xuyên kết nối với internet thì làm thế nào để tham gia hệ thống xác thực hóa đơn?  Trong trường hợp đó, doanh nghiệp cần phải làm gì để được Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử khi thường xuyên mất kết nối Internet? Đại …

Xem thêm »

Những văn bản nổi bật về Thuế có hiệu lực từ tháng 1/2016

Những văn bản nổi bật về Thuế có hiệu lực từ tháng 1/2016

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2016 nhiều chính sách mới về thuế bắt đầu có hiệu lực thi hành. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu một số văn bản nổi bật về Thuế có hiệu lực từ 01 năm 2016 Một số văn bản nổi bật về Thuế Kể …

Xem thêm »

Có phải kê khai thuế hóa đơn xác thực với cơ quan thuế

Có phải kê khai thuế hóa đơn xác thực với cơ quan thuế

4Khi  Doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử có mã xác thực và bán hàng hóa dịch dụ, sử dụng hóa đơn đó thì có phải in ra để kê khai thuế hay không? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Có phải kê khai thuế hóa đơn xác thực với cơ quan …

Xem thêm »

Khai thuế GTGT cho phần chuyển nhượng dự án đầu tư

Doanh nghiệp nếu nhượng lại dự án đầu tư thì có phải xuất hóa đơn không? Và nếu đã xuất hóa đơn thì doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề Khai thuế GTGT cho phần chuyển nhượng dự án …

Xem thêm »

Công văn 445/TCT-CS ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2016

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Công văn 445/TCT-CS ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Tổng Cục thuế về việc thu thuế tại nguyên. Dưới đây là toàn văn bài viết. Công văn 445/TCT-CS Trả lời Công văn số 7631/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế …

Xem thêm »

Điều kiện gì để công ty có thể áp dụng thuế suất 0%

Để công ty được xuất khẩu hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT 0% thì công ty phải cần những điều kiện gì. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Điều kiện gì để công ty có thể áp dụng thuế suất 0% Điều kiện gì để công …

Xem thêm »