Home » Tin tức » Thuế (page 30)

Thuế

Bài viết thuế

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã …

Xem thêm »

Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội BHXH Mới nhất

Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội BHXH Mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) Mới nhất qua mạng của hai tỉnh thành lớn nhất cả nước bao gồm: Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, Mời các bạn thực hiện  Tra cứu kết quả bảo hiểm …

Xem thêm »

Công văn số 5593/TCT-KK về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2015

Công văn số 5593/TCT-KK về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2015. Doanh nghiệp khi không đủ điều kiện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ, tức là doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế. …

Xem thêm »

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015

Các đối tượng người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015 trong thời điểm Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 như sau Hướng dẫn hoàn thuế …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng trả thu nhập cho nhập cho người lao động, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thì phải nộp hồ sơ như thế nào? Đại lý thuế …

Xem thêm »

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu với cá nhân cư trú

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Nộp hồ sơ quyết toán thuế …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cá nhân cư trú

Với những đơn vị hay người nộp thuế phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ quyết toán thuế TNCN …

Xem thêm »

Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 người nộp thuế phải thực hiện tính thuế phần thuế TNCN mà phải nộp với cơ quan thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015 như sau: Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015 …

Xem thêm »

Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì

Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì? Mẫu biểu quyết toán thuế năm 2015 so với năm 2014 có sự thay đổi nào không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn? 1. Mẫu biểu quyết toán thuế TNDN cuối năm 2015 gồm …

Xem thêm »

Thông tư 195/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế Tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 195/2015/TT-BTC

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 195/2015/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt …

Xem thêm »