Home » Tin tức » Thuế (page 30)

Thuế

Bài viết thuế

Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt theo thông tư 195

khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp doanh nghiệp được khấu thuế TTĐB. Để hiểu rõ hơn về các trường hợp cụ thể, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt theo thông tư 195 để phục vụ cho việc tính …

Xem thêm »

Thời điểm xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt – thông tư 195

Thời điểm xác định tính thuế Tiêu thụ đặc biệt

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC , đồng tiền và thời điểm xác định tính thuế Tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Thời điểm xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt để phục vụ cho việc tính thuế và …

Xem thêm »

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ

Đối với các đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt là các dịch vụ, Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ được xác định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với …

Xem thêm »

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC  đối với các hàng hóa dơ đơn vị nhập khẩu bán ra hoặc hàng hóa sản xuất trong nước thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp được xác định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Giá …

Xem thêm »

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 195

Thông tư 195/2015/TT-BTC ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 thay thế cho thông tư 05 năm 2012 hướng dẫn luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, những Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 195 bắt đầu từ thời điểm năm 2016 sẽ gồm những …

Xem thêm »

Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016

Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016

Ngày 14 tháng 11 năm 2014, Chính phủ Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016 tăng mức lương tối thiểu vùng trong đó mức tăng lần lượt tăng so với năm 2015 là 400.000 đồng, 350.000 đồng, 300.000 đồng, 250.000 đồng, được áp dụng từ ngày 01/01/2016 Vùng …

Xem thêm »

Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không?

Hóa đơn xác thực có giá trị pháp lý không?

Đại lý thuế Công Minh xin chia những câu hỏi mà các doanh nghiệp đã liên hệ với hỏi đáp Đại lý thuế Công Minh chúng tôi như: Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế có giá trị pháp lý không? Hay Hóa đơn xác thực có …

Xem thêm »

Khoản thu từ việc đổi chuyến bay có phải khai thuế GTGT

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Các hãng máy bay thường xuyên nhận được Khoản thu từ việc đổi chuyến bay từ phía khách hàng: như đổi ngày bay, giờ bay, người bay. Vậy theo luật thuế GTGT thì các khoản thu này có phải khai thuế GTGT không và nếu có thì được thực hiện …

Xem thêm »

Công văn 4907/TCT-CS về thuế GTGT với tiền bán nhà tái định cư

Công văn 4907/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế thành phố Hà Nội về xác định phần thuế giá trị gia tăng đối với tiền bán nhà ở tái định cư của Ban Quản lý các công trình nhà …

Xem thêm »

Công văn 4902/TCT-CS về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn 4902/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co về điều kiện để doanh nghiệp này được kê khai theo phương pháp hỗn hợp bao gồm tính thuế TNDN theo tỷ lệ trên …

Xem thêm »