Home » Tin tức » Thuế (page 30)

Thuế

Bài viết thuế

Công văn 4604/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4604/TCT-CS gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. vấn đề vướng mắc về xác định chính sách thu tiền sử dụng đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Công văn 4608/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4608/TCT-KK gửi Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng chứng thư số sử dụng chứng thư số Nacencomm . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ …

Xem thêm »

Công văn 4603/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4603/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Sơn La vấn đề vướng mắc về xác định thuế tài nguyên. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4603/TCT-CS Kính …

Xem thêm »

Công văn 4600/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4600/TCT-CS gửi Cục thuế thành phố Đà Nằng vấn đề vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4593/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4593/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vấn đề vướng mắc về hóa đơn, thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4593/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4591/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4591/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4591/TCT-CS Kính gửi: …

Xem thêm »

Kê khai điều chỉnh thuế GTGT cho chuyển đổi PP tính thuế

Kê khai điều chỉnh thuế GTGT cho chuyển đổi PP tính thuế

Trong trường hợp, người bán thực hiện thay đổi phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp thì người mua sẽ thực hiện kê khai như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn và trả lời câu hỏi như sau Kê khai điều …

Xem thêm »

Công văn 4586/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 04 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4586/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4586/TCT-CS Kính gửi: …

Xem thêm »

Công văn 4585/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 04 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4585/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4585/TCT-CS Cục Thuế tỉnh Đồng …

Xem thêm »

Công văn 4583/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 04 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4583/TCT-CS gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »