Home » Tin tức » Thuế (page 20)

Thuế

Bài viết thuế

Chi phí được trừ cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2015

Chi phí được trừ cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2015

Cùng với với việc xác định thu nhập tính thuế trong năm 2015 có một chút thay đổi, các đơn vị doanh nghiệp, người nộp thuế phải thực hiện điều chỉnh xác định lại một số khoản chi phí được trừ trong năm nay. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn …

Xem thêm »

Các chú ý với doanh thu tính thuế khi quyết toán thuế TNDN

Các chú ý với doanh thu tính thuế khi quyết toán thuế TNDN

Năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, việc xác định doanh thu tính thuế cho doanh nghiệp cần phải xác định theo quy định mới đối với một số trường hợp. Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Trong khi quyết toán thuế TNCN năm 2015, người nộp thuế được đăng ký các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. Tuy nhiên để thực hiện điều này thì người nộp thuế phải xác định hoặc xin cấp mã số thuế của người phụ thuộc. Vậy làm thế nào …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Để có thể quyết toán thuế TNCN năm 2015, người nộp thuế cần phải thực hiện hoàn thiện các hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Vậy những hồ sơ bao gồm các biểu mẫu gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp …

Xem thêm »

Các thu nhập không tính thuế TNCN khi quyết toán

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015

Trong khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế cần thực hiện và xác định được các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập nào không phải chịu thuế để có thể bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế tối đa nhất.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các thu …

Xem thêm »

Hướng dẫn kê khai phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN

Hướng dẫn kê khai phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN

Trong hồ sơ quyết toán thuế TNCN, Người nộp thuế phải thực hiện tờ khai 05/BK-TNCN. Trong đó, người nộp thuế phải thực hiện kê khai đầy đủ các thông tin cần thiết trên phụ lục bảng kê số 05-3/BK-TNCN. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn kê khai phụ lục …

Xem thêm »

Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015 mới nhất

Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015 mới nhất

Để thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015, người lao động phải chuẩn bị các hồ sơ quyết toán thuế và nộp tại các đơn đơn vị quản lý thuế đối với người lao động. Vậy Thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2015 người lao động sẽ phải thực …

Xem thêm »

Các trường hợp giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN

Ngoài việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN, người lao động còn phải xác định các khoản giảm trừ gia cảnh của bản thân để bảo vệ lợi ích của cá nhân. Vậy trong những trường hợp nào thì người lao động được giảm giảm trừ và mức giảm …

Xem thêm »

Cách xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN

Cách xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN

Trong quá trình quyết toán thuế TNCN, các đối tượng quyết toán thuế phải xác định được mức thu nhập của mình phải chịu thuế theo quy định là bao nhiêu. Đây là chỉ tiêu kiên quyết để xác định số thuế khi người nộp thuế quyết toán. Đại lý …

Xem thêm »

Các hình thức quyết toán thuế TNCN năm 2015

Các hình thức quyết toán thuế TNCN năm 2015

Nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của các nhân. Tuy nhiên, trong từng trường hợp, các cá nhân có thể ủy quyền hoặc tự quyết toán thuế với cơ quan thuế theo các hình thức khác nhai. Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »