Home » Tin tức » Thuế (page 20)

Thuế

Bài viết thuế

Công văn 445/TCT-CS về thu thuế tài nguyên

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 445/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vấn đề vướng mắc về thu thuế tài nguyên môi trường. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 444/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 444/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vấn đề vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 435/TCT-CS về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 435/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội vấn đề vướng mắc về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »

Công văn 432/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 432/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội vấn đề vướng mắc chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 432/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 427/TCT-KK về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 427/TCT-KK gửi Cục thuế tỉnh Bắc Ninh vấn đề vướng mắc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hoá đơn Chi nhánh phụ thuộc. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »

Công văn 596/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đẩt

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 596/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vấn đề vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 596/TCT-CS Trả …

Xem thêm »

Công văn 536/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 03 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 536/TCT-CS gửi Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 536/TCT-CS Trả lời công văn …

Xem thêm »

Công văn 594/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 594/TCT-CS gửi Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minhxin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 594/TCT-CS Tổng …

Xem thêm »

Công văn 532/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 03 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 532/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Thái Bình vấn đề vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 532/TCT-CS Trả …

Xem thêm »

Công văn 593/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 593/TCT-CS gửi Cục Thuế Thành phố Hà Nội. vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 593/TCT-CS …

Xem thêm »