Home » Tin tức » Thuế (page 10)

Thuế

Bài viết thuế

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong hoàn thuế GTGT

Khi người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ để xin hoàn thuế GTGT, Cơ quan thuế sẽ phải thực hiện những công việc gì và trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thế nào để có thể giải quyết cho người nộp thuế.  Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Trường hợp áp dụng quản lý rủi ro thuế của cơ quan thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Trong một số trường hợp cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế nếu phát hiện ra rủi ro thuế trong doanh nghiệp. Vậy khi nào thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế?  Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Cách áp dụng nghiệp vụ hải quan trong quản lý rủi ro thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Trong quá trình thực hiện việc hoàn thuế cho Doanh nghiệp, nếu cơ quan thuế phát hiện trong quá trình hoàn thuế chứa nhiều rủi ro thì sẽ áp dụng các biện pháp. Một trong các biện pháp đó là nghiệp vụ hải quan. Đại lý thuế Công Minh xin …

Xem thêm »

Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất 2016

Từ ngày 01/07/2016 khi luật sửa đổi số 106/2016/QH13 có hiệu lực, mức phạt chậm nộp thuế đã thay đổi từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày. Vậy đối với các Doanh nghiệp khi khi thực hiện nộp chậm tiền thuế thì thực hiện nộp phat như thế nào? Đại lý thuế …

Xem thêm »

Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm vốn

Các hoạt động doanh nghiệp khi thực hiện  chuyển nhượng tài sản mà làm tăng giảm vốn thì có phải thực hiện xuất hóa đơn hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ  Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm. Hoạt động chuyển nhượng tài sản …

Xem thêm »

Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo

Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xay xát, lau bỏng gạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo. Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo Tại điểm …

Xem thêm »

Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba có được khấu trừ thuế GTGT

Nếu đơn vị có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc và thực hiện các hợp đồng mua bán với hóa đơn trên 20 triệu đồng những không có khả năng hoặc không được thanh toán thì phần chi phí đó có được tính và điều kiện thanh toán không …

Xem thêm »

Xử lý chi phí thuê nhà trên 100 triệu của cá nhân

Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Khi doanh nghiệp có trụ sở chính thuê lại của một cá nhân với số tiền trên 100 triệu thì sẽ hạch toán chi phí thuế này như thế nào? Doanh nghiệp có cần yêu cầu xuất hóa đơn cho hoạt động này không? Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Khai thuế cho hóa đơn mua hàng trả góp

Khi doanh nghiệp thực hiện mua hàng trả góp cho các đơn hàng với giá trị trên 20 triệu đồng và thực hiện chuyển khoản thì có được kê khai thuế GTGT như các hóa đơn khác không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Khai thuế cho hóa đơn mua …

Xem thêm »

Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp

Xử lý mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ - Và mức phạt

Khi Doanh nghiệp mua hàng nhưng để mất liên 2 và đã thực hiện kê khai thuế thì xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp. Xử lý mất liên 2 hoá đơn …

Xem thêm »