Home » Tin tức (page 30)

Tin tức

Đại lý thuế Công Minh Là một đơn vị luôn đưa ra những bản tin thuế, chính sách thuế, các giải đáp về thuế mới nhất, nhanh nhất và kip thời nhất.

Cách tính số thuế GTGT được hoàn cho người nộp thuế

Trước khi lập hồ sơ hoàn thuế, người nộp thuế cần phải thực hiện xác định số thuế được hoàn để làm đơn đề nghị với cơ quan thuế. Cách xác định số thuế như thế nào để đươc chính xác nhất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách tính …

Xem thêm »

Phân loại hồ sơ hòan thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Đối với hình thức hoàn thuế, người nộp thuế sẽ phải phân biết được các loại hồ sơ hoàn thuế để có thể thực hiên một cách chính xác nhất khi hoàn thuế GTGT.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phân loại hồ sơ hòan thuế giá trị gia tăng của người …

Xem thêm »

Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, Người nộp thuế cần thực hiện nộp cho cơ quan thuế quản lý đơn vi. Vậy Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phương thức nộp hồ sơ hoàn thuế …

Xem thêm »

Hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng theo Thông tư 99 năm 2016

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Để người nộp thuế có thể thưc hiên việc nộp và hoàn thuế GTGT được thuận lợi, Người nộp thuế cần chuẩn bị chính xác nội dung hồ sơ thuế để nộp cho cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ hoàn thuế Giá trị gia tăng theo …

Xem thêm »

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong hoàn thuế GTGT

Khi người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ để xin hoàn thuế GTGT, Cơ quan thuế sẽ phải thực hiện những công việc gì và trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thế nào để có thể giải quyết cho người nộp thuế.  Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Trường hợp áp dụng quản lý rủi ro thuế của cơ quan thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Trong một số trường hợp cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế nếu phát hiện ra rủi ro thuế trong doanh nghiệp. Vậy khi nào thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế?  Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Cách áp dụng nghiệp vụ hải quan trong quản lý rủi ro thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Trong quá trình thực hiện việc hoàn thuế cho Doanh nghiệp, nếu cơ quan thuế phát hiện trong quá trình hoàn thuế chứa nhiều rủi ro thì sẽ áp dụng các biện pháp. Một trong các biện pháp đó là nghiệp vụ hải quan. Đại lý thuế Công Minh xin …

Xem thêm »

Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất 2016

Từ ngày 01/07/2016 khi luật sửa đổi số 106/2016/QH13 có hiệu lực, mức phạt chậm nộp thuế đã thay đổi từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày. Vậy đối với các Doanh nghiệp khi khi thực hiện nộp chậm tiền thuế thì thực hiện nộp phat như thế nào? Đại lý thuế …

Xem thêm »

Thông báo thay đổi địa điểm thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế 2016

Theo Quyết định số 1042/QĐ-TCT ngày 13/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về việc thi cấp chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế năm 2016. Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề Thông báo thay đổi địa điểm thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế 2016 Thông báo …

Xem thêm »

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế 2016

Theo Quyết định số  1042/QĐ-TCT ngày 13/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016. Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 …

Xem thêm »