Home » Tin tức (page 30)

Tin tức

Đại lý thuế Công Minh Là một đơn vị luôn đưa ra những bản tin thuế, chính sách thuế, các giải đáp về thuế mới nhất, nhanh nhất và kip thời nhất.

Trường hợp áp dụng quản lý rủi ro thuế của cơ quan thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Trong một số trường hợp cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế nếu phát hiện ra rủi ro thuế trong doanh nghiệp. Vậy khi nào thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp quản lý thuế?  Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Cách áp dụng nghiệp vụ hải quan trong quản lý rủi ro thuế

Dịch vụ quản lý rủi ro về thuế

Trong quá trình thực hiện việc hoàn thuế cho Doanh nghiệp, nếu cơ quan thuế phát hiện trong quá trình hoàn thuế chứa nhiều rủi ro thì sẽ áp dụng các biện pháp. Một trong các biện pháp đó là nghiệp vụ hải quan. Đại lý thuế Công Minh xin …

Xem thêm »

Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế mới nhất 2016

Từ ngày 01/07/2016 khi luật sửa đổi số 106/2016/QH13 có hiệu lực, mức phạt chậm nộp thuế đã thay đổi từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày. Vậy đối với các Doanh nghiệp khi khi thực hiện nộp chậm tiền thuế thì thực hiện nộp phat như thế nào? Đại lý thuế …

Xem thêm »

Thông báo thay đổi địa điểm thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế 2016

Theo Quyết định số 1042/QĐ-TCT ngày 13/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về việc thi cấp chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế năm 2016. Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề Thông báo thay đổi địa điểm thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế 2016 Thông báo …

Xem thêm »

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế 2016

Theo Quyết định số  1042/QĐ-TCT ngày 13/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016. Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 …

Xem thêm »

Phần mềm Itaxviewer 1.1.5 mới nhất của Tổng cục thuế

Phần mềm Itaxviewer 1.1.5 mới nhất của Tổng cục thuế

Ngày 08/07/2016, Tổng cục thuế Nâng cập ứng dụng file XML Phần mềm Itaxviewer 1.1.5 mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đọc một số các mẫu biểu tờ khai trên hệ thống quản lý tập trung etax với dịch vụ thuế điện tử tại Bắc Ninh, Phú Thọ. Đại lý thuế Công minh xin chia …

Xem thêm »

Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm vốn

Các hoạt động doanh nghiệp khi thực hiện  chuyển nhượng tài sản mà làm tăng giảm vốn thì có phải thực hiện xuất hóa đơn hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ  Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm. Hoạt động chuyển nhượng tài sản …

Xem thêm »

Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo

Các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xay xát, lau bỏng gạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo. Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo Tại điểm …

Xem thêm »

Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất duy nhất

Đối với các hoạt động chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất đai duy nhất của cá nhân thì chịu mức thuế Thu nhập cá nhân bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất duy nhất. Thuế thu nhập …

Xem thêm »

Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba có được khấu trừ thuế GTGT

Nếu đơn vị có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc và thực hiện các hợp đồng mua bán với hóa đơn trên 20 triệu đồng những không có khả năng hoặc không được thanh toán thì phần chi phí đó có được tính và điều kiện thanh toán không …

Xem thêm »