Home » Tin tức (page 224)

Tin tức

Đại lý thuế Công Minh Là một đơn vị luôn đưa ra những bản tin thuế, chính sách thuế, các giải đáp về thuế mới nhất, nhanh nhất và kip thời nhất.

Quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo thông tư 156

Theo quy định của thông tư 156 – Luật quản lý thuế, người nộp thuế được quyền khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi phát hiện ra sai sót. Vậy khi đó, Việc khai bổ sung sẽ phải tuân theo những quy định nào. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thì nộp ở đâu

Thông thường, khi người nộp thuế muốn nộp hồ sơ khai thuế thì nộp trực tiếp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. Tuy nhiện, trong một số trường hợp đặc biệt, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế lại có sự thay đổi. Vậy các địa …

Xem thêm »

Thời hạn nộp và gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo thông tư 156

Đối với các hồ sơ khai thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế theo lần phát sinh nghĩa vụ thuế được quy định trong thông tư 156 năm 2013. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai …

Xem thêm »

Các nguyên tắc khai thuế, tính thuế mới nhất

Theo luật quản lý thuế Thông tư 156, tất cả các người nộp thuế đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế dựa trên những nguyên tắc khai thuế và nguyên tắc tính thuế. Vậy những nguyên tắc đó là như thế nào? Và những nguyên tắc đó đến nay có …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Theo quy định thông tư 156 Với việc người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì bắt buộc phải thông báo thông tin đó với Ngân hàng. Đại …

Xem thêm »

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế thì bắt buộc người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế về sự thay đổi này. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ thời hạn cũng như cách để người nộp thuế thực …

Xem thêm »

Văn bản giao dịch với cơ quan thuế theo thông tư 156

Quy định được các văn bản giao dịch với cơ quan thuế khi các doanh nghiện muốn làm việc được quy định đầy đủ trong thông tư 156. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt thông tư 156 về hình thức văn bản giao dịch và người đại diện …

Xem thêm »

Phạm vi và đối tượng áp dụng theo thông tư 156 năm 2013

Thông tư 156 năm 2013 của Bộ Tài Chính ban hành, hướng dẫn thi hành về Luật quản lý thuế. Trong đó, phạm vi điều chỉnh và các đối tượng áp dụng của Luật quản lý thuế là những đối tượng nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ: Đối …

Xem thêm »

Tài liệu tóm tắt thông tư 156 năm 2013 về Luật Quản lý thuế

Ngày 06/11/2013, Tổng cục thuế Ban hành Thông tư 156 Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế, bổ sung và sửa đối một số điều của Luật và và Nghị định số 83 năm 2013 của Chính phủ. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt thông tư 156 …

Xem thêm »

Hướng dẫn Chuyển hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy

Xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo thông tư 32

Đối với những đối tượng tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 /2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Chuyển hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy thì xử lý như thế nào?. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »