Home » Tin tức » Kế toán (page 65)

Kế toán

Kế toán

Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định

Những cá nhân, tổ chức là đối tượng miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì phải đã nộp Hồ sơ Thông báo với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo thông tư 156 để phục vụ cho việc …

Xem thêm »

Hướng dẫn Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là hãng Hàng không nước ngoài thì phải đã nộp thuế với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc làm báo cáo tài chính cho doanh …

Xem thêm »

Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp Định

Những cá nhân, tổ chức là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ đã nộp thuế tại nước sở tại thì phải có thể nộp Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp Định Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ

Những cá nhân, tổ chức là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ thì phải  có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hướng dẫn khai thuế cho Nhà thầu nước ngoài, …

Xem thêm »

Chứng minh tài sản không thuộc đối tượng nộp phí lệ phí

Những cá nhân khi thực hiện mua đất hoặc tài sản chịu không đối tượng chịu lệ phí trước bạ không có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ …

Xem thêm »

Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [37] Đối tượng được gia hạn [37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ……………………………………. [37b] Thời hạn được gia hạn: ………………………………………………………………………… [37c] Số …

Xem thêm »

Mẫu 04-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: (*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu …

Xem thêm »

Mẫu 05/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 05/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 05/GTGT, Mẫu số 05/GTGT theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 03/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 03/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số  03/GTGT, Mẫu số 03/GTGT theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 02/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: GTGT: giá trị gia tăng HHDV: hàng hoá dịch vụ Các bạn có thể download: Mẫu 02/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ …

Xem thêm »