Home » Tin tức » Kế toán (page 65)

Kế toán

Kế toán

Mẫu 01-7/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-7/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: Bảng kê này dùng cho tất cả các cơ sở kinh doanh có phát sinh doanh số bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy. …

Xem thêm »

Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01 -5/GTGT, Mẫu số 01 -5/GTGT ban hành …

Xem thêm »

Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: GTGT: giá trị gia tăng HHDV: hàng hoá dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh. Các bạn có thể download: Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: GTGT: giá trị gia tăng HHDV: hàng hoá dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh. Các bạn có thể download: Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành …

Xem thêm »

Mẫu 01-3/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-3/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: Cột “Tờ khai số” ghi đầy đủ chữ số và ký hiệu của Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Cột “Ngày đăng ký” …

Xem thêm »

Mẫu 01-2/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-2/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: (*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT. (**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua …

Xem thêm »

Mẫu 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (**): ………………… Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (***): ………………………. Tổng thuế …

Xem thêm »

Mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: – GTGT: Giá trị Gia tăng – HHDV: Hàng hoá dịch vụ Các bạn có thể download: Mẫu 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC …

Xem thêm »

Mẫu 02-1/BK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02-1/BK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 02-1/BK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02-1/BK-XS, Mẫu số 02-1/BK-XS Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 02/KK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/KK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 02/KK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/KK-XS, Mẫu số 02/KK-XS Ban hành kèm theo Thông tư …

Xem thêm »