Home » Tin tức » Kế toán (page 30)

Kế toán

Kế toán

Thông tư 70 năm 2015 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Thông tư 70 năm 2015

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 70 năm 2015 về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán  ban hành theo Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Đại lý …

Xem thêm »

Các phím tăt trong word mới nhất năm 2015 trong kế toán

Khi làm việc với Word, các bạn thường sử dụng chuột để chỉnh sửa văn bản một cách thủ công mà chưa biết tận dụng hết những công dụng của các phím tắt. Việc sử dụng các phím tắt này không chỉ giúp các bạn tiết kiệm thời gian mà …

Xem thêm »

Mẫu 02/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 02/BVMT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/BVMT, Mẫu số 02/BVMT theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Trình tự và thủ tục Gia hạn nộp thuế mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và thủ tục Gia hạn nộp thuế mới nhất của Bộ tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1863/QĐ-BTC mới nhất ngày 14 tháng 09 năm 2015         – Trình tự thực hiện:  + Bước 1. Người nộp …

Xem thêm »

Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ trình tự và thủ tục Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ban hành theo Quyết định 1863/QĐ-BTC ngày 14/09 – Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân thuộc diện hoàn thuế theo Hiệp …

Xem thêm »

Trình tự và thủ tục Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và thủ tục Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài mới nhất ban hành kèm theo Quyết định 1863/QĐ-BTC  của Bộ tài chính ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015 – Trình tự thực hiện:  Bước 1. …

Xem thêm »

Cách lập báo cáo tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp

Cách lập báo cáo tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp

Cách lập báo cáo tài chính giữa niên độ cho doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật hoặc quy định của công ty mẹ. Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp …

Xem thêm »

Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn của cơ quan thuế ban hành. Theo đó cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin thông báo cơ sở kinh doanh bỏ …

Xem thêm »

Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân của Cơ quan Thuế phát hành. Theo đó, chức năng này cho phép NSD tra cứu thông tin về những hóa đơn do tổ chức, …

Xem thêm »

Tra cứu hoá đơn đặt in hết giá trị sử dụng

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu hoá đơn đặt in hết giá trị sử dụng của Cơ quan Thuế phát hành. Theo đó chức năng này cho phép người sử dụng tra cứu thông tin về những hóa đơn do cơ quan thuế phát hành …

Xem thêm »