Home » Tin tức » Kế toán (page 30)

Kế toán

Kế toán

Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu hoá đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức, cá nhân của Cơ quan Thuế phát hành. Theo đó, chức năng này cho phép NSD tra cứu thông tin về những hóa đơn do tổ chức, …

Xem thêm »

Tra cứu hoá đơn đặt in hết giá trị sử dụng

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu hoá đơn đặt in hết giá trị sử dụng của Cơ quan Thuế phát hành. Theo đó chức năng này cho phép người sử dụng tra cứu thông tin về những hóa đơn do cơ quan thuế phát hành …

Xem thêm »

Công văn 12568/BTC-CĐKT của Bộ Tài Chính

Đại lý thuế Công Minh xin chi sẻ nội dung công văn Công văn 12568/BTC-CĐKT của Bộ Tài Chính giải thích nội dung Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do bộ tài chính ban hành 1. Các doanh nghiệp có hoạt động bán hàng và mua hàng …

Xem thêm »

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn đặt in của Cơ quan Thuế. Theo đó, chức năng này cho phép NSD tra cứu thông tin thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán …

Xem thêm »

Tra cứu hóa đơn còn hoặc không còn giá trị sử dụng

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tra cứu hóa đơn còn hoặc không còn giá trị sử dụng. Theo đó, Chức năng này cho phép NSD tra cứu thông tin chi tiết của từng hóa đơn để biết hóa đơn còn giá trị sử dụng hay không còn …

Xem thêm »

Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn mới nhất của TCT

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn mới nhất của TCT. Theo đó, trên trang chủ hiển thị menu, Link cho phép NSD liên kết đến các chức năng tra cứu thông tin hoá đơn Thao tác …

Xem thêm »

Chi phí mua bánh trung thu có được tính chi phí được trừ

Doanh nghiệp có khác khoản mua hàng để tặng cho người lao động cũng như tặng khách hàng. Vậy, Các khoản chi phí mua bánh trung thu năm 2015 được quy định như thế nào đối với doanh nghiệp khi tính xác định chi phí được trừ trong công thức …

Xem thêm »

Mẫu số 07 Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 07 Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và …

Xem thêm »

Mẫu số 06 Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 06 Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 …

Xem thêm »

Mẫu số 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật …

Xem thêm »