Home » Tin tức » Kế toán (page 20)

Kế toán

Kế toán

Công văn 4281/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4281/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá về vấn đề vướng mắc về xác định các loại giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Công văn 4280/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4280/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Quảng Nam về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4278/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4278/TCT-CS trả lời Cục Thuê tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4278/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4276/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4276/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4274/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4274/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC

Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015. Trong đó có một số điểm lưu ý như sau: Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC 1.Về phạm …

Xem thêm »

Công văn 4288/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4288/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. về vấn đề vướng mắc về hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 67060/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Ngày 13 tháng 10  năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 67060/CT-HTr  trả lời Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong giải đáp về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4252/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 13 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4252/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về vấn đề vướng mắc về nộp thuế điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4232/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 13 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4232/TCT-QLN trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về miễn tiền chậm nộp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »