Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai (page 4)

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai

Công văn 16134/BTC-TCT của Bộ Tài Chính

Ngày 02 tháng 11  năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16134/BTC-TCT gửi Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nan (VCCI) để đề nghị cùng phối hợp trong việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên cả nước. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Công văn 4598/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4598/TCT-CS gửi Cục Thuế TP Hà Nội vấn đề vướng mắc về khi bán tài sản đảm bảo tiền vay. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ …

Xem thêm »

Trình tự và Thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và Thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 cụa Bộ tài chính ban hành. theo đó Trình tự và thủ tục được thực hiện như sau: …

Xem thêm »

Phần mềm iTaxviewer mới nhất (Phiên bản iTaxviewer 1.1.2)

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế nâng cấp Phần mềm iTaxviewer mới nhất (Phiên bản iTaxviewer 1.1.2) nhắm đáp ứng đọc và xác minh các thông tin của Chữ ký số giá rẻ FPT (FPT-CA) Trong đó  iTaxviewer 1.1.2 có một số nội dung nâng cấp như …

Xem thêm »

Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính 1. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế …

Xem thêm »

Công văn 4390/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 22 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4390/TCT-KK trả lời Hanosimex về vấn đề vướng mắc về kê khai, hoàn thuê giâ tri gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4390/TCT-KK Công …

Xem thêm »

Số tài khoản nộp thuế điện tử mở tại một ngân hàng

Số tài khoản nộp thuế điện tử mở tại một ngân hàng

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về Số tài khoản nộp thuế điện tử mở tại một ngân hàng mà doanh nghiệp có thể mở tại một ngân hàng cho quá trình nộp thuế của doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề này như sau: Số tài khoản …

Xem thêm »

Trình tự và thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Trình tự và thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ áp dụng theo Thông tư số 26 năm 2015 của Bộ tài chính. Theo đó Trình tự và thủ tục khai thuế GTGT như sau: – Trình tự thực hiện: …

Xem thêm »

Cách xác định kỳ kê khai thuế TNDN-Thu nhập doanh nghiệp

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách xác định kỳ kê khai thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp) theo quý hay theo tháng theo Thông tư 151/2014/TT-BTC. Cách xác định kỳ kê khai thuế TNDN + Kề từ kỳ khai thuế TNDN quý 4/2014 trở đi, doanh nghiệp không phải làm …

Xem thêm »