Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai (page 30)

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai BHXH – EBHXH mới nhất

Việc làm thủ tục bảo hiểm xã hội hiện nay không còn khó khăn như trước nữa, hiện nay Công ty Cổ phần Công Nghệ Tin học EFY Việt Nam cho ra mắt phần mềm eBHXH mới nhất hiện nay. Giúp các doanh nghiệp làm thủ tục bảo hiểm xã hội …

Xem thêm »

Mẫu số 01/TTĐB ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TTĐB, Mẫu số …

Xem thêm »

Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-6/GTGT, Mẫu …

Xem thêm »

Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/TCN, Mẫu số 02/TCN ban …

Xem thêm »

Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TCN, Mẫu số 01/TCN ban …

Xem thêm »

Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số: 01/GHAN, Mẫu số: 01/GHAN ban hành theo Thông tư …

Xem thêm »

Mẫu số: 02/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số: 02/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số: 02/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số: 02/HTQT, Mẫu số: 02/HTQT ban …

Xem thêm »

Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số: 01/HTQT, Mẫu số: 01/HTQT ban hành theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-3/VTNN, Mẫu số 01-3/VTNN theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu số 01-2/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-2/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-2/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-2/VTNN, Mẫu số 01-2/VTNN theo Thông …

Xem thêm »