Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai (page 20)

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai

Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK

Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK

Đại lý thuế Công Minh  xin chia sẻ hướng dẫn cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN: Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mới nhất hiện nay. Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKk – Các …

Xem thêm »

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn cách lập nhập phụ lục 01-1/TNDN: Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc mới nhất hiện nay. Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK – Các chỉ …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và hiệu lực theo Thông tư 151/2014/TTBTC mới nhất. Cách lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC kèm Phụ lục 04-1/GTGT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC    Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT TT trên …

Xem thêm »

Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách lập phụ lục 04-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mới nhất hiện nay. Cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK + Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên …

Xem thêm »

Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế

Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về những Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế, ban hành theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, thông tư này áp dụng với những ai và trong các trường hợp nào …. …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 03/GTGT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT – Tờ khai thuế GTGT trực tiếp Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC theo phần mềm HTKK mới nhất. Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT cho …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK

Cách lập bảng kê số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện như thế nào? Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn cách lập phụ lục 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT + …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT theo HTKK mới nhất hiện nay

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT theo HTKK mới nhất hiện nay

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT theo HTKK mới nhất hiện nay (Phiên bản HTKK 3.3.4), sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo phần mềm HTKK theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Công Minh xin hướng dẫn lập mẫu …

Xem thêm »