Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai (page 20)

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai

Mẫu 01/TNKDCK Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TNKDCK Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/TNKDCK Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TNKDCK, Mẫu số 01/TNKDCK theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/PHLP, Mẫu số 01/PHLP theo thông tư

Xem thêm »

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT mới nhất năm 2015

Để giúp các bạn khai khai, kê khai điều chỉnh, điều chỉnh bổ xung là một phần không thể thiếu trong nghiệp kế toán, thuế. Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết này được viết dưới dạng bằng hình ảnh minh họa nên dẽ hiểu sẽ …

Xem thêm »

Hướng dẫn tra cứu thay đổi đăng ký kinh doanh (ĐKDN)

Luật doanh nghiệp thay đổi, việc trên đăng ký kinh doanh không còn một số thông tin như trước nữa. Nhưng để doanh nghiệp có thể biết những nội dung thay đổi  tra cứu thông tin doanh nghiệp mình như thế nào. tra cứu thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào? Do vậy, Đại …

Xem thêm »

Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK

Đại lý thuế Công Minh  xin chia sẻ hướng dẫn cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN: Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mới nhất hiện nay. Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKk – Các …

Xem thêm »

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn cách lập nhập phụ lục 01-1/TNDN: Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc mới nhất hiện nay. Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK – Các chỉ …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và hiệu lực theo Thông tư 151/2014/TTBTC mới nhất. Cách lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC kèm Phụ lục 04-1/GTGT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC    Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT TT trên …

Xem thêm »

Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách lập phụ lục 04-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mới nhất hiện nay. Cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK + Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên …

Xem thêm »

Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về những Đối tượng áp dụng về hành nghề đại lý thuế, ban hành theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, thông tư này áp dụng với những ai và trong các trường hợp nào …. …

Xem thêm »