Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai (page 10)

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai

Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có những đối tượng miễn hoặc giảm tiền vi phạm hành chính. Hồ sơ thủ tục và …

Xem thêm »

Những trường hợp Hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Những trường hợp Hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: Trường hợp Hoãn thi hành quyết định phạt tiền 1. …

Xem thêm »

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, người bị xử phạt đã chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản vẫn …

Xem thêm »

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính: Thời hiệu thi hành quyết định …

Xem thêm »

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế  theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người bị xử phạt phải chấp hành quyết định trong thời hạn 10 ngày, …

Xem thêm »

Công bố công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Công bố công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, người có thẩm quyền có trách nhiệm công bố, công khai vi phạm hành chính về …

Xem thêm »

Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành đối với trường hợp lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành đối với trường hợp lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đưa …

Xem thêm »

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Việc thi hành xử phạt thì người vi phạm nộp tiền phạt …

Xem thêm »

Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, việc đóng dấu xử phạt được cơ quan của người có thầm quyền xử …

Xem thêm »

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, nếu có quyết định xử phạt thì phải thể hiện dưới dạng văn bản và trong …

Xem thêm »