Home » Bài đăng » Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sinh con ở nước ngoài

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sinh con ở nước ngoài

Những lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng lại sinh con ở nước ngoài thì có được hưởng chế độ thai sản không? Thủ tục hưởng chế độ sẽ bao gồm những giấy tờ gì nếu được hưởng chế độ thai sản? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sinh con ở nước ngoài

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con ở nước ngoài Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sinh con ở nước ngoài

Điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con là lao động nữ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, không phân biệt sinh con trong nước hay ngoài nước.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại khoản 1 Điều 101 hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm năm 2014

Trường hợp bạn đang làm việc nộp chứng từ cho đơn vị gồm

  • Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con.
  • Giấy khai sinh do cơ quan nước ngoài cấp thì phải có thêm bản dịch có công chứng giấy khai sinh.

Trường hợp bạn nghỉ việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi bạn cư trú, hồ sơ gồm:

  • Sổ Bảo hiểm xã hội,
  • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản theo mẫu số 11B-HSB,
  • Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con.
  • Giấy khai sinh do cơ quan nước ngoài cấp thì phải có thêm bản dịch có công chứng giấy khai sinh.

Như vậy người lao động nữ được quyền hưởng chế độ thai sản khi sinh con ở nước ngoài và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm và hồ sơ bảo hiểm

Các bài viết tham khảo

Tiếp theo

Chi tiền học cho con của NLĐ nước ngoài

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn …