Home » Tag Archives: Chi phí được trừ

Tag Archives: Chi phí được trừ

Tiền học cho con người nước ngoài lao động tại Việt Nam

Doanh nghiệp có nhiều khoản hỗ trợ người lao động nước ngoài như khoản tiền học cho con người nước ngoài lao động tại Việt Nam. Khoản tiền học đó có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp không? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ: Quy định …

Xem thêm »

Doanh nghiệp vay vốn cá nhân có cần chuyển khoản

Doanh nghiệp khi thiếu vốn có thể đi vay các cá nhân. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp vay vốn cá nhân thì có cần thực hiện giao dịch chuyện khoản đối với các nguồn vốn đó không? Chi phí lãi vay cá nhân sẽ được tính như thế nào cho …

Xem thêm »

Chi phí mua bánh trung thu có được tính chi phí được trừ

Doanh nghiệp có khác khoản mua hàng để tặng cho người lao động cũng như tặng khách hàng. Vậy, Các khoản chi phí mua bánh trung thu năm 2015 được quy định như thế nào đối với doanh nghiệp khi tính xác định chi phí được trừ trong công thức …

Xem thêm »