Home » Bài viết » Phần mềm Itaxviewer mới nhất (Phiên bản itaxviewer 1.1.1)

Phần mềm Itaxviewer mới nhất (Phiên bản itaxviewer 1.1.1)

Tổng cục thuế vừa nâng cấp Phần mềm Itaxviewer mới nhất (Phiên bản itaxviewer 1.1.1) trong đó có bổ xung thêm một số chức năng để xác minh thông tin chữ ký số mới của Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (CA2), Tổng công ty Viễn thông Viettel và sửa lỗi hiển thị thông tin trên một số tờ khai. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.1.1) đáp ứng những nội dung:

Phần mềm Itaxviewer mới nhất (Phiên bản itaxviewer 1.1.1)

1. Nâng cấp yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới:

Phần mềm Itaxviewr mới nhất (Phiên bản itaxviewr 1.1.1)
Phần mềm Itaxviewr mới nhất (Phiên bản itaxviewr 1.1.1)

– Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký công cộng số doBộ Thông tin và Truyền thông cấp (TTTT) cấp cho Công ty CP CNthẻ Nacencomm (CA2) số 425/GP-BTTTT, ngày 27 tháng 08 năm 2015.
– Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ TTTT cấp cho Tổng công ty Viễn thông Viettel số 498/GP-BTTTT, ngày 28 tháng 09 năm 2015.

2. Bổ xung, Nâng cấp sửa các lỗi hiển thị thông tin:

– Nâng cấp sửa lỗi đọc thông tin hiển thị tên mẫu tờ khai theo đúng Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC trên tờ khai 02/GTGT, 04/GTGT.

– Nâng cấp sửa lỗi hiển thị đúng kỳ tính thuế từ ngày đến ngày trên các phụ lục của tờ khai 02/NTNN, 04/NTNN.

Phần mềm Itaxviewer mới nhất (Phiên bản itaxviewer 1.1.1) tại đây

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …