Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Nộp thuế môn bài như thế nào khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Nộp thuế môn bài như thế nào khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Các bạn mới thay đổi giấy phép kinh doanh, còn nhiều khó khăn trong việc nộp thuế hay thuế môn bài. Để hiểu rõ hơn, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số thông tin về nộp thuế môn bài như thế nào khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Nộp thuế môn bài như thế nào khi thay đổi giấy phép kinh doanh
Nộp thuế môn bài như thế nào khi thay đổi giấy phép kinh doanh

Nộp thuế môn bài như thế nào

Trong trường hợp công ty thay đổi giấy phép kinh doanh tăng vốn điều lệ làm thay đổi bậc thuế môn bài hoặc yếu tố phát sinh thuế môn bài trong năm thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, công ty có trách nhiệm nộp tờ khai bổ sung thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và nộp thuế môn bài bổ sung theo mức bậc thuế môn bài mới.

Trường hợp công ty thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Trường hợp công ty thay đổi các yếu tố trong hóa đơn Giá trị gia tăng: tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty… Doanh nghiệp không phải hủy các hóa đơn đang sử dụng, mà chỉ cần làm công văn thông báo lên chi cục thuế và bộ phận ấn chỉ để cập nhật các thông tin mới về hóa đơn.

Công ty tiến hành đặt in hóa đơn theo đúng nội dung đăng ký kinh doanh hiện tại.

Trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh: Văn bản pháp luật về thuế không quy định trong thời gian doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh với cơ quan Thuế thì không phải kê khai và nộp thuế Môn bài do đó trường hợp này doanh nghiệp vẫn phải kê khai và nộp thuế môn bài theo quy định.

Cần lưu ý khi kê khai thuế

  • Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng đầu năm thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.
  • Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng.
  • Người nộp thuế có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế và mã số thuế thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm.
  • Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp.

Bài viết liên quan: 

Từ khóa: Thay đổi giấy phép kinh doanh, Nộp thuế môn bài, Giấy phép kinh doanh, Nộp thuế,

Tiếp theo

Một số lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán mới nhất

Lập bảng cân đối kế toán đòi hỏi kế toán viên phải có nhiều kinh …