Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hỏi:

Công ty đã nộp Báo cáo thuế qua mạng còn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ nộp như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
“Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)…”
Vậy căn cứ vào quy định trên, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý cho cơ quan quản lý trực tiếp và hiện nay báo cáo này được phép nộp qua mạng như Báo cáo thuế.

Tiếp theo

Lỗi kê khai sai chỉ tiêu 21 trên tờ khai thuế 02/GTGT

Lỗi kê khai sai chỉ tiêu 21 trên tờ khai thuế 02/GTGT

Chỉ tiêu 21 trên tờ khai mẫu 02/GTGT – Chỉ tiêu thuế GTGT chưa được hoàn …