Home » Bài đăng » Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế không?

Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế không?

Khi người lao động tham gia bảo hiểm thì đơn vị sử dụng lao động và người lao động cùng đóng ba khoản bảo hiểm là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Vậy nếu như người lao động không có nhu cầu thì người lao động có phải đóng đầy đủ cả ba khoản bảo hiểm này hay chỉ đóng một bảo hiểm theo nhu cầu của cá nhân

Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế không?

Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2006, có quy định về bảo hiểm xã hội như sau

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người lao động khi tham bảo hiểm phải đóng đầy đủ cả ba mức bảo hiểm theo quy định, không được đóng từng phần bảo hiểm theo nhu cầu của cá nhân

Tỷ lệ đóng các mức bảo hiểm như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người lao động được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và tỷ lệ đóng là 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN

Các bài viết tham khảo

Tiếp theo

Tiền thưởng 30/04 - 01/05 Chi phí hợp lý

Tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có được tính vào chi phí hợp lý không?

Trong những dịp lễ tết, đa phần các doanh nghiệp sẽ chi một khoản thưởng …