Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT » Mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên có cần yêu cầu bên bán cung cấp mẫu 08-MST

Mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên có cần yêu cầu bên bán cung cấp mẫu 08-MST

Theo quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC và thông tư 78/2014/TT-BTC thì những hóa đơn 20 triệu trở lên phải thanh toán qua ngân hàng thì mới được kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Vậy doanh nghiệp khi đi Mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên có cần yêu cầu bên bán cung cấp mẫu 08-MST không?

Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC tại Điều 15, Khoản 3 quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

 “3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế)mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).”

Vì vậy Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 4677 /CT-TTHT hướng dẫn về vấn đề này như sau: Căn cứ quy định nêu trên, tài khoản ngân hàng của bên bán cung cấp cho Chi nhánh biết để thực hiện thanh toán tiền mua hàng là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế, bên bán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin tài khoản mở tại Ngân hàng của mình cho Chi nhánh.

Do đó khi mua hàng, Chi nhánh chỉ cần chứng minh được việc chuyển tiền từ tài khoản của Chi nhánh sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật thì đáp ứng điều kiện khấu trừ về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, không phải yêu cầu bên bán cung cấp bản chụp tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST.

Tiếp theo

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017

Sau khi nhập liệu chứng từ vào nhật ký chung, các bước kiểm tra khi …