Home » Bài viết » Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính.

Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Các bạn có thể download: Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu TB01/AC, Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Tiếp theo

Xử lý hóa đơn lập sai kèm theo BIỂU MẪU khắc phục

Trong quá trình sản xuất Kinh doanh, khi lập hóa đơn, doanh nghiệp (DN) sẽ …