Home » Bài đăng » Mẫu số 12 về thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Mẫu số 12 về thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 12 về thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 12 về thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế
Mẫu số 12 về thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Các bạn có thể tải về Mẫu số 12 tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu 12, Mẫu số 12 về thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tiếp theo

06 Vấn đề về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hiện nay, rất nhiều bạn kế toán đang quan tâm đến vấn đề Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh trong …