Home » Bài đăng » Mẫu số 07 Giấy chứng nhận điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Mẫu số 07 Giấy chứng nhận điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 07 Giấy chứng nhận điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 07 Giấy chứng nhận điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế
Mẫu số 07 Giấy chứng nhận điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Các bạn có thể tải về Mẫu số 07 tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu số 07, Mẫu số 07 Giấy chứng nhận điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …