Home » Tin tức » Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành.

Các bạn có thể tải về Mẫu số 05/DS-TNCN tại đây

Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập
Mẫu số 05/DS-TNCN

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …