Home » Tin tức » Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành.

Các bạn có thể tải về Mẫu số 05/DS-TNCN tại đây

Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập
Mẫu số 05/DS-TNCN

Tiếp theo

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017

Sau khi nhập liệu chứng từ vào nhật ký chung, các bước kiểm tra khi …