Home » Tin tức » Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành.

Các bạn có thể tải về Mẫu số 05/DS-TNCN tại đây

Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập
Mẫu số 05/DS-TNCN

Tiếp theo

Nghị định 41/2018/NĐ-CP

20 lỗi chữ ký trong kế toán có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP quy …