Home » Tin tức » Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành.

Các bạn có thể tải về Mẫu số 05/DS-TNCN tại đây

Mẫu số 05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập
Mẫu số 05/DS-TNCN

Tiếp theo

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2018

Gần đây nhất, Tổng cục thuế đã ban hành thông báo số 41/TB-HĐT ngày 12/06/2018 của …