Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN » Mẫu số 04/CNV-TNCN-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số 04/CNV-TNCN-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 04/CNV-TNCN-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế.

Trích dẫn: Căn cứ vào Điểm b, Khoản 6, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành như sau:

“Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế hướng dẫn tại tiết a.3 khoản này gồm:

– Tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC;

– Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.”

Tải Mẫu số 04/CNV-TNCN-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tại đây

04/CNV-TNCN
04/CNV-TNCN

Mời các bạn xem tiếp: Danh sách các mẫu biểu kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC

Tiếp theo

Nghị định số 44/2017 của Chính Phủ về mức đóng Bảo hiểm xã hội

Ngày 14/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP về việc thay đổi mức …