Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN » Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN-Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN-Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02-1/BK-QTT-TN-Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân  mẫu số 02/QTT-TNCN.

Trích dẫn: Căn cứ vào Tiết b.2.1, Điểm 1.b, Khoản 3, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành như sau:

” Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế  trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.”

Tải Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN-Giảm trừ gia cảnh tại đây

02-1/BK-QTT-TNCN
02-1/BK-QTT-TNCN

Mời các bạn xem tiếp: Danh sách các mẫu biểu kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC

Tiếp theo

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh tăng mức đóng BHXH từ ngày 01/07/2018

Gần đây, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018, quy định mức lương …