Home » Tin tức » Thuế » Mẫu số 01/XSBHĐC-Tờ khai khấu trừ thuế TNCN

Mẫu số 01/XSBHĐC-Tờ khai khấu trừ thuế TNCN

Đại lý thuế Công Minh Mẫu số 01/XSBHĐC-Tờ khai khấu trừ thuế TNCN kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC Áp dụng cho công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác;

a) Hồ sơ khai thuế tháng, quý của tổ chức khấu trừ

– Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư này.

– Đối với tờ khai của kỳ tháng/kỳ quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư này (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

Tại Mẫu số 01/XSBHĐC-Tờ khai khấu trừ thuế TNCN tại đây

Mời các bạn xem tiếp: Danh mục mẫu biểu theo thông tư 92/2015/TT-BTC

Tiếp theo

Cách hợp thức các khoản chi không Hóa đơn

Trên thực tế, khi doanh nghiệp hoạt động không thể tránh khỏi việc tồn tại …