Home » Bài viết » Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:

  • Số liệu trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ khai 01/GTGT
  • Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] < chỉ tiêu [16] thì số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được kê khai ở cột (9)”
  • GTGT: giá trị gia tăng

Các bạn có thể download: Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01-6/GTGT, Mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

Xử lý hóa đơn lập sai kèm theo BIỂU MẪU khắc phục

Trong quá trình sản xuất Kinh doanh, khi lập hóa đơn, doanh nghiệp (DN) sẽ …