Home » Bài viết » Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể download: Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01-3/VTNN, Mẫu số 01-3/VTNN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …