Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai » Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

 

Ghi chú: – GTGT: giá trị gia tăng

Các bạn có thể download: Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT, Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

 

Tiếp theo

Xử lý hóa đơn lập sai kèm theo BIỂU MẪU khắc phục

Trong quá trình sản xuất Kinh doanh, khi lập hóa đơn, doanh nghiệp (DN) sẽ …