Home » Bài đăng » Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN. Doanh nghiệp khi đăng ký đóng bảo hiểm cho người lao động thì hàng tháng cơ quan bảo hiểm có thông báo chi tiết kết quả đóng bảo hiểm tới doanh nghiệp. Doanh nghiệp căn cứ vào tờ thông báo bảo hiểm cơ quan bảo hiểm gửi cho để đối chiếu số bảo hiểm phải nộp, số phát sinh tăng trong kỳ, số tiền bảo hiểm đã đóng trong kỳ, số tiền bảo hiểm còn nợ cơ quan bảo hiểm.

Căn cứ để cơ quan bảo hiểm lập Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN là Mẫu D02-TS, D02a-TS, Mẫu C12-TS tháng trước liền kề, dữ liệu trong phần mềm quản lý thu và các chứng từ nộp tiền trong tháng của đơn vị. Tờ Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN được cơ quan bảo hiểm lập hàng tháng để thông báo chi tiết kết quả thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

c

mau-c12-ts-thong-bao-ket-qua-dong-bhxh-bhyt-bhtn

Tiếp theo

Xử lý hóa đơn lập sai kèm theo BIỂU MẪU khắc phục

Trong quá trình sản xuất Kinh doanh, khi lập hóa đơn, doanh nghiệp (DN) sẽ …