Home » Bài viết » Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính.

Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Các bạn có thể download: Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu BC01/AC, Mẫu BC01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Tiếp theo

Chi phí nhân công trong xây dựng

5 cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng năm 2018

Vấn đề về chi phí nhân công trong xây dựng liên quan đến việc đóng …