Home » Bài viết » Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể download: Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 16-1/TB-MST, Mẫu số 16-1/TB-MST Ban hành kèm theo Thông tư

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …