Home » Bài viết » Mẫu 09/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 09/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 09/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 09/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:

  1. Việc thu thập thông tin phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế.
  2. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc.
  3. Đối với các tài liệu người cung cấp thông tin cung cấp cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao.
  4. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Các bạn có thể tải về: Mẫu 09/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 09/KTTT, Mẫu số 09/KTTT theo thông tư

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …