Home » Bài viết » Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCMẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCHướng dẫn:

  • Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế
  • Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất
  • Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

Các bạn có thể download: Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu: 08-MST theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Mẫu số: 08-MST

Tiếp theo

Xử lý hóa đơn lập sai kèm theo BIỂU MẪU khắc phục

Trong quá trình sản xuất Kinh doanh, khi lập hóa đơn, doanh nghiệp (DN) sẽ …